VP Grave informeert via Facebook over recente ontwikkelingen rond de bestuurlijke toekomst.

GraverMaat: VPGrave informeert iedereen via Facebook. 

Conclusies uit diverse rapporten.

Is op deze uitsnede van het rapport van Berenschot nog een nadere toelichting nodig? Nee toch? VPGrave kiest voor de inwoners van Grave en niet voor het pluche.

Indian Summer tijdens de raadsvergadering op 22 september ’20?

Op de agenda van de komende raadsvergadering staat onder meer “Krediet voor onderzoek Bestuurlijke Toekomst van Grave”.

In de loop der jaren zijn tal van onderzoeken uitgevoerd naar de bestuurlijke toekomst van onze gemeente en de best mogelijke opties.

Onder meer een combinatie van Cuijk-Grave-Mill & Sint Hubert is onderzocht, aansluiten bij de vijf gemeenten in één nieuwe gemeente Land van Cuijk, zelfstandig verdergaan en zelfs aansluiten bij andere herindelingen in de regio.

Terwijl er nog steeds geen volksraadpleging heeft plaatsgevonden koerst het huidige College van B&W aan op zelfstandig verdergaan.

De onderzoeken blonken niet uit in kwaliteit, het laatste onderzoek van het bureau Partners & Pröpper was nota bene op enkele zinsnedes na een kopie van het rapport dat een aantal weken daarvoor aan de gemeente Mill was aangeboden.

Nu wordt ons gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen van 50.000,- Euro voor weer een onderzoek.

Wat schetste onze verbazing… tijdens de Commissie Inwoners en Bestuur, op 15 september bijeen, kwam een commissielid van een oppositiepartij met een brief van de Stuurgroep Gemeente Land van Cuijk i.o..

Deze brief was verkregen via de volkomen legale route van een WOB (Wet Openbarheid Bestuur) verzoek.

De inhoud van de brief is klip en klaar.

Na vele overleggen tussen de Stuurgroep en het bestuur van Grave ligt er nu een Dienstverlenings-overeenkomst (DVO) klaar om door partijen ondertekend te worden.

De dienstverlenings-overeenkomst beoogt afspraken vast te leggen waarbij Grave diensten inkoopt van de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

De Stuurgroep laat weten dat zij uiterlijk op 23 september van het Graafse gemeentebestuur wil weten of het bereid is deze overeenkomst te ondertekenen.

Op vragen van commissieleden aan de wethouder over wat er dan precies onderzocht moet gaan worden, hulde zij zich in algemeenheden en vertelde dat zij juist in het kader van het onderzoek daar niets over kon zeggen.

Bovendien vertelde zij tot twee keer toe dat er rekening mee moet worden gehouden dat de genoemde 50.000,- mogelijk onvoldoende is en dat het College dan terugkomt bij de raad voor een aanvullend krediet.

Dus…. Zonder dat wij weten waar het geld voor nodig is, zonder dat wij weten wat er in de huidige concept-overeenkomst staat, en op welke punten dat verschilt met wat het Graafse College wil, worden wij geacht dat forse bedrag beschikbaar te stellen…..

Kort voor de “Lock-down” zaten we als gemeenteraad bij elkaar en vertelde het College (quotes): “Het is vanzelfsprekend dat wij u als raad meenemen in de procesgang”. “Natuurlijk opereren wij transparant”.

Hoe moeten we nu uitgaan van vertrouwen als we niet weten waar we een besluit over nemen en als we niet (mogen) weten wat de werkelijke koers van het huidige College is?!

In de krant staat dat we een warm weekend zullen hebben.

Het zou zo maar kunnen dat ook dinsdagavond in de raadszaal de temperatuur nog aardig gaat oplopen.

VPGrave

Jacques van Geest en Marion Hulsebosch

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: