Onderzoek bestuurlijke toekomst Grave.

GraverMaat: Het Graafse college heeft onderstaand voorstel ingediend bij de Graafse gemeenteraad. 

Samenvatting voorstel.

Omdat per 1 -1-2022 de GR CGM ophoudt te bestaan en de gemeente Grave vooralsnog voornemens is na deze datum zelfstandige gemeente te blijven, is het College gehouden onderzoek te doen op welke wijze vanaf 1 januari 2022 de advisering en bedrijfsvoering t.b.v. Grave kan worden georganiseerd.

Hierover worden gesprekken gevoerd met de nieuw op te richten gemeente Land van Cuijk.

Omwille van een gedegen raadsvoorstel wenst het College zich terzake specifieke onderwerpen van deskundig extern advies te voorzien.

Voorstel besluit

1. In te stemmen om voor nader onderzoek naar de financiële en juridische implicaties over de bestuurlijke toekomst van Grave een budget beschikbaar te stellen van € 50.000,=.

2. De advieskosten van € 50.000,= af te dekken uit de algemene reserve.

3. De begrotingswijziging te verwerken in de begroting.

Financiën

Onder toezegging van de portefeuillehouder dat er een nieuw voorstel zou worden voorgelegd, is tijdens de behandeling van de 1ste Burap 2020 besloten hieruit een bedrag van € 50.000,= te schrappen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: