Berichten uit de Graafse “Politieke Slangenkuil”.

GraverMaat: De gang van zaken in de laatste turbulente raadsvergadering heeft diverse reacties opgeroepen in de media, op internet en op Facebook. Hieronder enkele bijdragen. 

In de Gelderlander schreef journalist Herman Wissink een artikel onder de

kop FUSIE WANTROUWEN.

Politieke strijd in Grave verblindt.

De onderlinge verhoudingen zijn verziekt in Grave.

Dat laat de laatste bijeenkomst duidelijk zien.

Herrie in de gemeenteraad van Grave. Het ging er dinsdag weer heftig aan toe. Zodra het gaat over herindeling en de bestuurlijke toekomst van Grave worden er op zijn zachtst gezegd harde woorden gebezigd. Er zijn twee kampen: voor herindeling bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk (VPGrave, D66, Liberaal LvC, CDA) en voor zelfstandig blijven (LPG, VVD en Keerpunt 2010).

En die discussie duurt al jaren. Die wordt op het scherpst van de snede gevoerd. Zelfs zo dat die politieke strijd verblindt. Het leidde dinsdag tot de onverkwikkelijke situatie waarbij de raadsleden Rob (VVD) en Astrid Bannink (LPG) naar de raadsvergadering werden geroepen, terwijl ze thuis rouwden om hun drie dagen eerder overleden vader.

Het had er alle schijn van, al wordt dat in alle toonaarden ontkend, dat de partijen die voor herindeling zijn hun kans schoon zagen om vergaande besluiten te nemen. Door de afwezigheid van broer en zus Bannink had de oppositie immers ineens de meerderheid. Ze wilden niet meewerken aan verzetten van de vergadering, of aan het aanpassen van de stemverhouding door zelf als oppositie twee raadsleden tijdens een eventuele stemming aan de kant te schuiven. Maar daar zou, zo was de uitleg, door de oppositie ‘prudent’ mee worden omgegaan. Die toezegging was te mager en gaf bij de coalitie geen vertrouwen. En dus werden, om de stemverhouding te herstellen, de rouwende broer en zus Bannink opgetrommeld.

Er zou en moest die avond gesproken worden over hoe Grave verder moet. Met een eigen ambtelijk apparaat of met de inkoop van ambtelijke diensten bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk in oprichting. En er werd tijdens de vergadering door VPGrave ook nog een motie van wantrouwen aangekondigd waar over gestemd moest worden.

Het debat moest gevoerd worden, vond de oppositie. Alsof dat een week later in een al jaren durende discussie niet meer zou kunnen. Ja, we hebben een brief van de vier gemeenten die per 1 januari 2022 wél samengaan waarin haast wordt geboden, werd als argument aangevoerd. Maar had burgemeester Wim Hillenaar een dag eerder in de gemeenteraad van Cuijk niet gezegd dat er weliswaar een deadline in de gewraakte brief was gesteld, maar dat het toch zeker belangrijk was dat Land van Cuijk i.o. en Grave er samen goed uit zouden komen? En zouden de vier fusiegemeenten niet begrijpen dat een weekje uitstel gezien de droeve omstandigheden logisch was?

Het maakte pijnlijk duidelijk hoe in Grave de onderlinge verhoudingen verziekt zijn en de scheiding tussen oppositie en coalitie zwart-wit is. De politieke argumenten maakten plaats voor de medemenselijke argumenten.

Deed de oppositie dat fout? Ja. Is dat alleen de oppositie aan te rekenen? Nee.

Het gevoel bestaat bij de oppositiepartijen immers dat al jaren door de coalitie steeds nieuwe argumenten gezocht worden om maar geen volksraadpleging te hoeven houden bijvoorbeeld. Nu wordt corona weer aangevoerd.

Een raadpleging die inmiddels geen nut meer heeft. Want mocht Grave nog aan willen sluiten bij de gemeente Land van Cuijk, die op 1 januari 2022 een feit is, dan kan dat toch pas in 2026. En dan laten de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 echt wel weten welk kamp de voorkeur krijgt. Grave heeft door besluiteloosheid immers al de boot gemist als het gaat om aansluiten bij Land van Cuijk i.o.

Dinsdag praat de gemeenteraad verder. Naar verwacht met een volledige bezetting. Daar wordt hopelijk het debat weer gevoerd. Te hopen is ook dat er naar argumenten wordt geluisterd. Al staat de uitslag vooraf vast. Omdat de normale stemverhouding van acht voor de coalitie en zeven voor de oppositie weer hersteld is.

We zitten best vaak op één lijn, wordt in Grave gezegd. Kan best. Maar niet als het over herindeling gaat. Nu niet, dinsdag niet en volgend jaar niet.

Op mijn Facebookpagina reageerden Marion Hulsebosch en Geert-Jan

Derks op het artikel in de Gelderlander over het Debat over de toekomst van

Grave.

Marion Hulsebosch schreef:

Jammer dat in het artikel een pertinente leugen staat. De coalitiepartijen wilden het debat niet uitstellen, maar ZONDER debat meteen tot stemming overgaan. Dat betekent dat zij het debat wilden boycotten.
Geert-Jan Derks schreef: 
Daar ben ik het mee eens Marion. Het verhinderen van een van de fundamentele democratische principes, namelijk een gedachten uitwisseling, juist op een plaats waarin deze gedachtewisselingen mogen en zelfs moeten plaatsvinden, is boycotten. Ongeacht de persoonlijke omstandigheden waarin 2 leden van de coalitie verkeren, waarvoor ik respect heb en die kunnen rekenen op mijn medeleven, kan het niet zo zijn dat de toekomst van Grave daaraan ondergeschikt moet worden gemaakt. De toekomst van Grave is een hoger doel en verdient, juist nu, een volwaardige en uitputtende discussie. In mijn beleving heeft de oppositie juist gehandeld door het gesprek aan te gaan en heeft de coalitie zich te veel laten meeslepen in de emotie. Daardoor hebben zij een aantal democratische principes uit het oog verloren. En is er nu een schier onwerkbare situatie ontstaan. Triest voor Grave die nu in het Land van Cuijk, maar ook daarbuiten, niet echt geniet van een grootse reputatie. Ik merk als ondernemer, en ik heb dit al eerder aangegeven, vooral meewarigheid bij collega ondernemers. Ik heb veel uit te leggen wat niet uit te leggen valt. De reputatie van bestuurlijk Grave heeft ernstige schade opgelopen. Ik vind het nu echt tijd een oproep te doen aan de provincie om tussenbeide te komen, want ik zie in de nu ontstane situatie geen verbetering meer optreden. Wij, de burgers, zijn het kind van de rekening geworden van onvolwassen en visieloos gedrag.

Grave Politiek

Een nieuw dieptepunt

Kan het nog erger?

Hoe bestuurlijk en politiek Grave in elkaar zitten, werd tijdens de laatste raadsvergadering weer eens schrijnend duidelijk. Het rottingsproces is al jaren zichtbaar. In deze raadsperiode waarin de toekomst van Grave op het spel staat, is de ontbinding van de bestuurlijke en politieke cultuur in een versnelling gekomen. Gevolg van het bedrijven van een schaamteloze machtspolitiek door de LPG en kleine broer VVD.

Een inschattingsfout.

In de raadsvergadering van dinsdag waren twee raadsleden van de LPG afwezig wegens droeve familieomstandigheden. Daardoor had de coalitie even geen meerderheid en kon het acht tegen zeven machtsspel niet gespeeld worden. De burgemeester meende daar iets aan te moeten doen. Hij kwam met het ‘geniale’ voorstel dat bij stemmingen tijdens de vergadering twee raadsleden van de oppositie niet zouden deelnemen. Dan zou de gebruikelijke machtsverhouding in stand blijven, geen acht tegen zeven, maar zes tegen vijf.

De oppositie wilde die toezegging niet doen maar gaf wel aan dat zij prudent met een eventuele stemming zou omgaan. In een raad waar men elkaar vertrouwt en waar de burgemeester gezag heeft werkt zo’n toezegging wel. Niet in Grave. De burgemeester had dat kunnen weten. Desondanks liet hij de vergadering van start gaan, wetende dat het uit de hand kon lopen. Een verwijtbare inschattingsfout,

Fatsoen moet je doen.

Het wantrouwen en de paniek moeten bij de LPG groot zijn geweest, immers binnen luttele minuten verschenen de twee afwezige raadsleden alsnog in de zaal. De acht-zeven verhouding was hersteld. Daar had het bij kunnen blijven, maar de LPG meende onmiddellijk de fatsoenskaart te moeten spelen en de oppositie het gebrek aan beschaafdheid in te moeten wrijven. Dat is lef hebben als je als partij zelf de fatsoensregels met regelmaat met voeten treedt en je gestaag schuldig maakt aan spelverruwing. De VVD deed er nog een schepje bovenop door voor te stellen om over de voorliggende agendapunten zonder debat te stemmen, daarmee blijk gevend van gebrek aan professioneel vernuft en het holle democratische gehalte van de coalitie. Er hoeft wat hun betreft gewoon niet meer gedebatteerd te worden.

Definitief verpest.

Vervolgens zijn de rapen gaar: verwijten en emoties alom. Er stijgt een onaangename geur op.

Pas dan dringt het tot de burgemeester door dat de vergadering maar beter kan worden beëindigd. Maar hij had toch kunnen weten dat in Grave onder zijn voorzitterschap een respectvol en zinvol debat over omstreden onderwerpen niet mogelijk is. Nu niet, in de volgende vergadering niet, daarna ook niet. Daarvoor heeft de zittende coalitie de sfeer te zeer verpest en de voorzitter te weinig gezag.

Wil Baaijens, Hans Satter; www.gravepolitiek.nl

Louis Sparidans

1. Louis Sparidans plaatste een bemoedigende reactie op de Arenasite onder de bijdrage van het CDA. Verderop kunt u de CDA bijdrage teruglezen. 

Ik heb alle begrip voor de emoties die vrijkwamen toen broer en zus Bannink aan de raadsvergadering afgelopen dinsdag deelnamen.

Maar tegelijkertijd ga ik ervan uit dat ze zich nadien bij de oppositie verontschuldigd hebben voor de misvatting van hun vertrouwen in hen.

Ook de emotie bij het CDA snap ik helemaal. Toch zullen we het met deze Raad moeten doen. Ik hoop dat alle partijen tot inkeer komen.

2. Eerder schreef hij in de ARENA:Gisteravond was er weer een gemeenteraadsvergadering in Grave en opnieuw stond de toekomst van Grave op de agenda.

De Gelderlander kopte vanmorgen: ‘Moddergooien tijdens Graafse raadsvergadering: alle fatsoensnormen worden overschreden’. Met als vervolg: ‘Chaos, emotie, heftige discussie. De politieke verhoudingen in Grave waren door de al jaren durende herindelingsdiscussie toch al niet best, maar ze zijn nu totaal verziekt’.
Ik hoef er niks meer aan toe te voegen. Behalve dan dat de burgemeester een en ander afsloot met het ordevoorstel om de vergadering maar te stoppen.

Wordt vervolgd: volgende week dinsdagavond. Wie wil er nog een zelfstandig Grave?

LEO DE VREEDE:

GraverMaat: Leo de Vreede reageerde op een van de door mij geplaatste berichten met de volgende tekst:

Het kredietvoorstel is nog niet goedgekeurd!

Met 8-7 is het ordevoorstel aangenomen om zonder nadere discussie te gaan stemmen.

In reactie daarop werd door de oppositie schorsing gevraagd en die liep uit in een schorsing van de vergadering tot 29-9.

Dan wordt de strijd hervat.

Tenzij er in de tussentijd iets gebeurt en dat zou nadere informatie over het verloop van het overleg met Land van Cuijk i.o. over het inschakelen van het ambtelijk apparaat van die gemeente voor Grave moeten zijn.

Dat is in de commissievergadering gevraagd en niet gegeven.

De sfeer in de raad van Grave is goed verziekt en daarvoor is therapie nodig.

Ik blijf het volhouden; de manier waarop in Grave een besluit tot stand komt deugt niet en daardoor worden verschillen van mening via irritaties tot dictatuur van de meerderheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: