ARENA: Ingezonden: Wethouder Theo Lemmen. Twee reacties.

GraverMaat: Hans de Jong van Arenalokaal schreef een open brief aan wethouder Theo Lemmen n.a.v. zijn opstappen tijdens een werkbezoek aan “Kunst in het Kerkje”locatie Vincentiuskerkje 

Door Hans de Jong van Arenalokaal.nl

Mijnheer Lemmen,

Met stijgende verbazing en verontwaardiging heb ik de laatste maanden uw optreden, of eigenlijk niet-optreden, gevolgd bij de gang van zaken rondom Kunst in het Kerkje.
Het is begonnen met uw ongenuanceerde mededeling, dat KihK geen gebruik meer mocht maken van de ruimte in het Kerkje, na een 45 jaar onafgebroken succesvol gebruik. Succesvol voor exposanten en bezoekers. Succesvoller dan menig door de gemeente Grave georganiseerd evenement met culturele inhoud.

De verbazing en verontwaardiging nam toe na uw ongenuanceerde berichtgeving in de lokale media. U trapt daarmee het bestuur op het hart, maar nog meer de bijna 1.300 ondersteuners van de petitie om het Kerkje in de huidige vorm door te laten functioneren. Juist omdat er al zo’n groot tekort is aan dit soort kleinschalige instellingen. Die blijkbaar wel in een behoefte voorzien, zie de 1.300 ondersteuningen.

Dieptepunt was uw reactie gisteren. Onbeleefd, onbehouwen en een belediging naar de ondertekenaars en het Bestuur van het Kerkje. U bent lid van de VVD en de D staat voor Democratie, die u met de voeten heeft getreden. In een interview in diezelfde Arena geeft u hoog op over uw leider, Mark Rutte. Die zegt soms ook ongepaste dingen, maar heeft wel het fatsoen dat later of terug te trekken of zijn excuus voor aan te bieden. Het zou u sieren als u zich aan zijn voorbeeld spiegelt. Een dergelijk optreden zoals gisteren past misschien wel in de ijshockeywereld, maar niet in het normale maatschappelijk verkeer.

Tot slot; ik hoef en verwacht geen reactie naar mij, maar wel een optreden dat past bij een bestuurder van een stad als Grave.

Hans de Jong

Theo Lemmen

2020-09-29 19:14:50

Geachte heer de Jong,

Helaas is de berichtgeving in De Gelderlander, zoals overigens wel vaker, bepaald gekleurd.
De feiten zijn dat mevrouw Bijl een week geleden vroeg om bij de werkbijeenkomst van de raad een petitie aan te mogen bieden. Omdat werkbijeenkomsten in de regel niet openbaar zijn, konden we daar niet mee instemmen. Bij mijn binnenkomst vroeg mevrouw Bijl andermaal om de petitie aan te mogen bieden. Wederom kreeg ze hetzelfde antwoord. Vervolgens begon ik mijn welkomstwoord en werd lomp en onbeschoft aan de kant geschoven door mevrouw Bijl. Een dergelijke schoffering ben ik niet gewend en vind ik ook onacceptabel.
Ik ben een redelijk denkend en werkend mens, maar vind de wijze waarop mevrouw Bijl meent haar gram te moeten halen werkelijk beneden alle pijl. Alle fatsoensnormen zijn door haar overschreden.

Louis Sparidans

2020-09-29 20:54:05

Mijnheer Lemmen, het is duidelijk. U houdt ongetwijfeld meer van de zalvende verslagen van de heer Klooté dan van die van de Gelderlander, als het om het gemeentebestuur handelt. Dat is uw goed recht. Ik ben zelf bepaald ook kritisch ingesteld, als ik dat nodig vind.

Toch zou het een kleine moeite zijn geweest als u gebruik had gemaakt van de gelegenheid om de uitslag van de door bijna 1300 ondertekenaars van de petitie te accepteren. Het was nu duidelijk uw bedoeling om de voorzitter van KihK met de petitie af te serveren.

Heus, als wethouder wordt van u wat souplesse verwacht. U vertegenwoordigt feitelijk het College van B&W en dan is een bruusk optreden als deze niet gewenst. Ook al was u in het verleden niet anders gewend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: