ARENA: Ingezonden: Wethouder Theo Lemmen. Twee reacties.

GraverMaat: Hans de Jong van Arenalokaal schreef een open brief aan wethouder Theo Lemmen n.a.v. zijn opstappen tijdens een werkbezoek aan “Kunst in het Kerkje”locatie Vincentiuskerkje 

Door Hans de Jong van Arenalokaal.nl

Mijnheer Lemmen,

Met stijgende verbazing en verontwaardiging heb ik de laatste maanden uw optreden, of eigenlijk niet-optreden, gevolgd bij de gang van zaken rondom Kunst in het Kerkje.
Het is begonnen met uw ongenuanceerde mededeling, dat KihK geen gebruik meer mocht maken van de ruimte in het Kerkje, na een 45 jaar onafgebroken succesvol gebruik. Succesvol voor exposanten en bezoekers. Succesvoller dan menig door de gemeente Grave georganiseerd evenement met culturele inhoud.

De verbazing en verontwaardiging nam toe na uw ongenuanceerde berichtgeving in de lokale media. U trapt daarmee het bestuur op het hart, maar nog meer de bijna 1.300 ondersteuners van de petitie om het Kerkje in de huidige vorm door te laten functioneren. Juist omdat er al zo’n groot tekort is aan dit soort kleinschalige instellingen. Die blijkbaar wel in een behoefte voorzien, zie de 1.300 ondersteuningen.

Dieptepunt was uw reactie gisteren. Onbeleefd, onbehouwen en een belediging naar de ondertekenaars en het Bestuur van het Kerkje. U bent lid van de VVD en de D staat voor Democratie, die u met de voeten heeft getreden. In een interview in diezelfde Arena geeft u hoog op over uw leider, Mark Rutte. Die zegt soms ook ongepaste dingen, maar heeft wel het fatsoen dat later of terug te trekken of zijn excuus voor aan te bieden. Het zou u sieren als u zich aan zijn voorbeeld spiegelt. Een dergelijk optreden zoals gisteren past misschien wel in de ijshockeywereld, maar niet in het normale maatschappelijk verkeer.

Tot slot; ik hoef en verwacht geen reactie naar mij, maar wel een optreden dat past bij een bestuurder van een stad als Grave.

Hans de Jong

Theo Lemmen

2020-09-29 19:14:50

Geachte heer de Jong,

Helaas is de berichtgeving in De Gelderlander, zoals overigens wel vaker, bepaald gekleurd.
De feiten zijn dat mevrouw Bijl een week geleden vroeg om bij de werkbijeenkomst van de raad een petitie aan te mogen bieden. Omdat werkbijeenkomsten in de regel niet openbaar zijn, konden we daar niet mee instemmen. Bij mijn binnenkomst vroeg mevrouw Bijl andermaal om de petitie aan te mogen bieden. Wederom kreeg ze hetzelfde antwoord. Vervolgens begon ik mijn welkomstwoord en werd lomp en onbeschoft aan de kant geschoven door mevrouw Bijl. Een dergelijke schoffering ben ik niet gewend en vind ik ook onacceptabel.
Ik ben een redelijk denkend en werkend mens, maar vind de wijze waarop mevrouw Bijl meent haar gram te moeten halen werkelijk beneden alle pijl. Alle fatsoensnormen zijn door haar overschreden.

Louis Sparidans

2020-09-29 20:54:05

Mijnheer Lemmen, het is duidelijk. U houdt ongetwijfeld meer van de zalvende verslagen van de heer Klooté dan van die van de Gelderlander, als het om het gemeentebestuur handelt. Dat is uw goed recht. Ik ben zelf bepaald ook kritisch ingesteld, als ik dat nodig vind.

Toch zou het een kleine moeite zijn geweest als u gebruik had gemaakt van de gelegenheid om de uitslag van de door bijna 1300 ondertekenaars van de petitie te accepteren. Het was nu duidelijk uw bedoeling om de voorzitter van KihK met de petitie af te serveren.

Heus, als wethouder wordt van u wat souplesse verwacht. U vertegenwoordigt feitelijk het College van B&W en dan is een bruusk optreden als deze niet gewenst. Ook al was u in het verleden niet anders gewend.

4 gedachten over “ARENA: Ingezonden: Wethouder Theo Lemmen. Twee reacties.

 • 30 september 2020 om 22:09
  Permalink

  Het zijn falende bestuurders die hun pijlenen richten op de pers en weglopen van bijeenkomsten als er iets gebeurt dat ze niet bevalt. Dat is pas echt schofferen. En verbloemen van bestuurlijke zwakte.

  Beantwoorden
 • 1 oktober 2020 om 18:58
  Permalink

  De heer de Jong zegt onomwonden, wat er mis is met de houding van deze Graafse Wethouder, die weinig tot geen empathie aan de dag legt voor de Burgers in Grave, in het speciaal, voor:
  Het Bestuur van stg. Kunst in’t Kerkje, dat al gedurende meer dan 40 jaar-op vrijwillige basis-
  een ontmoetingsplaats is voor allerlei KUNSTEN.
  Met goede redenen, wil de Stichting, het Kerkje, als Kunstzinnig Trefpunt, niet opgeven.
  1400 mensen uit heel Nederland, steunen de Stichting en hun activiteiten; veelzeggend genoeg, lijkt me.
  Het Openbaar Bestuur van Grave, kan daar niet omheen.

  Beantwoorden
 • 1 oktober 2020 om 19:22
  Permalink

  In reactie op het schrijven van de heer Lemmen, wil ik opmerken:
  ‘Zo ge doet, zo ge ontmoet’; een gezegde, dat nog tot op de dag van vandaag, opgaat.
  Even ‘ontregelend’, als u, vlak voor het zomerreces, de Stichting Kunst in’t Kerkje, heeft verrast met uw beleidsvoornemen, per 1 januari 2021, de Kerkdeur te sluiten voor, dat wat de Stichting, al meer dan 40 jaar, met succes, klaarspeelt, krijgt u nu terug, met het
  ontregelend optreden van de Stichtingsvoorzitter, mevrouw Bijl.
  U kunt dat duiden, als ‘onfatsoenlijk’, maar tot nu, tweemaal toe, is uw optreden tegenover ons-Burgers: bruuskerend en een nieuw aangetreden Bestuurder, onwaardig; waarvan akte.

  Ook als modern Bestuurder, is het wijs, niet te beginnen met dossiers over Burgerinitiatieven (Openbaar Groen’ en ‘Kunstzinnige Vorming’), maar met de -evenwaardige-Bugers-in-Grave.
  ‘Ter lering en de vermaak’, kunt u nog veel leren
  van: ‘deze weeffouten van een beginner’.
  Want ik zie het tafereel van een ‘wegbenende boze Wethouder’, met een glimlach aan, mijnheer Lemmen.

  Beantwoorden
 • 8 januari 2021 om 08:54
  Permalink

  Voor dat een gemeente wethouders aansteld zou het verstandiger zijn geweest om deze Theo Lemmen vooraf eens gecheckt te hebben.
  Lemmen is een notoire oplichter die elke twee jaar wel ergens anders opduikt, de boel verziekt en dan vertrekt.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: