ARENA: CDA: “Geen vertrouwensdemocratie in Grave, raad definitief in twee kampen gescheurd”.

GraverMaat: Het CDA uit Grave geeft tekst en uitleg over de gang van zaken gisteravond. 

“Grave is onbestuurbaar”, zo stelt de Graafse CDA-fractie naar aanleiding van de tumultueus verlopen raadsvergadering van dinsdagavond. “Het ligt niet voor de hand dat de verhoudingen tussen de coalitie van LPG/VVD en Keerpunt 2010 met de andere partijen, zonder tussenkomst van de Commissaris van de Koning, kunnen worden hersteld. Het lijkt tijd dat de provincie Noord-Brabant onafhankelijk onderzoek doet naar de bestuurlijke cultuur en integriteit in Grave. De raad kan problemen alleen oplossen in een vertrouwensdemocratie.”

De coalitie van LPG/VVD en Keerpunt 2010 smoorde het debat over de toekomst van de dienstverlening aan de inwoners in de kiem”, vinden de Graafse christendemocraten. “Daardoor beschikt de raad niet over alle feiten en omstandigheden voordat zij een besluit neemt. Ook hoeft wethouder Henisch geen verantwoording af te leggen over de onderhandelingen, de brief waarin het Land van Cuijk een deadline stelt en de consequenties van het negeren daarvan. De move van LPG/VVD en Keerpunt 2010 maakt het de raad dus onmogelijk het college te controleren. Het democratische gemeentebestuur is daardoor in het hart geraakt.”

Twee raadsleden van de coalitie waren afwezig door familieomstandigheden. “Aan het begin van de raadsvergadering van 22 september is daarom klip en klaar gesteld dat de ‘gelegenheidsmeerderheid’ van CDA, VPGrave, D66 en LLvC ‘prudent’ met de situatie zou omgaan”, zegt CDA-fractievoorzitter Alex van Megen (foto). “Daarop werd echter niet vertrouwd door LPG/VVD en Keerpunt 2010. Snel nadat de coalitie voltallig was, scheurde de raad definitief in tweeën en is het open gesprek over de toekomst van de dienstverlening vermeden.”

Vooroverleg
Ook het CDA nam vlak voor de vergadering geen deel aan een vooroverleg. Van Megen: “Daar waren twee redenen voor. Dinsdagavond stond er voorafgaand aan de raad een fractievergadering gepland. Deze was nodig om het agendapunt ‘krediet van 50.000 euro voor een onderzoek naar de bestuurlijke toekomst’ voor te bereiden. Het college was namelijk niet in staat om vóór de vergadering de gevraagde noodzakelijke informatie te verstrekken. Hierdoor was – en is – het niet duidelijk waarvoor de halve ton gemeenschapsgeld nodig is. Als namelijk de deadline van het Land van Cuijk hard is, hoef je nu geen juridische ondersteuning in te huren om een dienstverleningsovereenkomst met de nieuwe regiogemeente te sluiten. Het CDA bereidde zich voor op vragen aan de wethouder en wilde de raad voorstellen om de randvoorwaarden die het college zelf noemde in de samenvatting van het eigen voorstel op te nemen in het besluit. Er was volop reden aan te nemen dat de raad een redelijk debat zou voeren, op inhoud en gericht op het algemeen belang.”

Dat de CDA-fractie verhinderd was vanwege de voorbereidende vergadering is vooraf met de griffier gedeeld, geeft Van Megen aan. “Er is vervolgens geen contact gezocht, ook niet door de burgemeester, die onpartijdig voorzitter is van de gehele raad. Er is evenmin uitgelegd waarom de raad de gevraagde informatie niet heeft ontvangen.”

‘Debat op inhoud’
De tweede reden heeft te maken met openheid van debat en transparantie van besluitvorming. “Het van tevoren, in een achterkamer, afspreken dat hoe dan ook de wil van de coalitie wet was, ging – en gaat – het CDA te ver. Voor ons stond er een gewone raadsvergadering gepland. Op basis van een goed, inhoudelijk debat zou de raad een besluit nemen over verschillende onderwerpen. Misbruik maken van de gelegenheidsmeerderheid was uitgesloten. Niemand was van plan om, bijvoorbeeld, te besluiten tot herindeling. De coalitie van LPG/VVD en Keerpunt 2010 heeft dat niet afgewacht. Het hele debat is omzeild”.

Het machtswoord is gesproken, het democratisch proces ernstig geschaad, vindt het CDA. “Het CDA heeft, met respect voor de mens achter de politicus, de inhoud centraal gesteld. Wij betreuren dat door het gebrek aan vertrouwen, al vóór deze vergadering, het college geen informatie hoeft te geven en geen verantwoording hoeft af te leggen. De gevolgen hiervan worden snel duidelijk, immers de regiogemeenten zullen handelen in het belang van het Land van Cuijk. Zij stonden zeer welwillend tegenover de gemeente Grave en waren tot veel bereid om ‘ons’ erbij te houden. Het is de vraag wanneer hun geduld met Grave op is.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: