ARENA: “De vergadering die nooit had mogen beginnen.”

GraverMaat: Boven het artikel een foto uit mijn fot-archief uit 2017.
In de digitale ARENA schreef Freddy  Klooté:
Als het diepste gevoel van mens-zijn en de alledaagse politiek elkaar ontmoeten, lijkt het me dat de politiek even een stapje opzij zet. Astrid Bannink, fractievoorzitter van de LPG, en Rob Bannink, fractievoorzitter van de VVD, verloren dit weekend hun vader. Na een kort maar heftig ziekbed overleed Jan Bannink, trouw bezoeker van de raadsvergaderingen. Wit haar, blozend gezicht, versierd met een prachtige lach. Twinkelende ogen als hij zoon en dochter de raadzaal zag binnenkomen. Astrid en Rob Bannink hadden voor de raadsvergadering van afgelopen dinsdag uiteraard afgezegd. Het was nu tijd voor het afscheid.

Door de afwezigheid van de twee fractievoorzitters kwam de stemverhouding in de Graafse raad plotseling net andersom te liggen. De coalitie had nu zes stemmen, de oppositie zeven. De agenda vermeldde een paar belangrijke punten.

Wat te doen?
Raadsvoorzitter en burgemeester Lex Roolvink (foto) had alle fractievoorzitters een halfuur vóór aanvang van de raadsvergadering uitgenodigd naar een oplossing te zoeken. De oppositiepartijen (CDA, VPGrave, D66 en LLvC) hadden daar geen behoefte aan. Dus begon de vergadering met grote vraagtekens. Roolvink deed een poging tot een oplossing: “De stemverhouding is veranderd door afwezigheid van de heer en mevrouw Bannink. Helaas is om 19 uur niemand van de fractievoorzitters van de oppositie verschenen. Het is mijn taak om duiding te geven aan deze bijzondere omstandigheid. We kunnen deze avond het begrip pairing gebruiken. Als een lid van de coalitie afwezig is, dan trekt een lid van de oppositie zich bij een stemming terug. Doet dus wel mee aan het debat. Ik wil niemand het recht ontzeggen om een stem uit te brengen. Laat dat duidelijk zijn. Alex van Megen (CDA) sprak over ‘prudent omgaan’ met stemmingen, net zoals Marion Wierda (D66) dat deed. Ben Litjens had deze avond liever geen vergadering gehad. Jacques van Geest (VPGrave) tapte uit een ander vaatje en kondigde een motie van afkeuring aan. Langzaam maar zeker sloop het gevoel van vijandigheid de raadzaal binnen. Het agendapunt over een onderzoek naar duurzaamheid haalde het nog met overgrote meerderheid. Tijd voor de andere B-stukken.

Astrid en Rob Bannink
Inmiddels waren broer en zus Bannink toch naar het stadhuis gekomen. Het eerste agendapunt dat volgde werd door Rob Bannink meteen naar de stemming verwezen. De meerderheid was weer intact en die ging er fors in. Met 8-7 werd, zonder discussies, het voorstel tot een krediet voor een onderzoek met hulp voor de bestuurlijke toekomst van Grave goedgekeurd. Dit was tegen het zere been van de oppositie. Hennie Bongers: “Wat betekent dit?” Alex van Megen: “Het debat wordt zo onmogelijk gemaakt. Ik vraag een halfuur schorsing. Dit is exceptioneel”. “Ja, dit is inderdaad exceptioneel”, merkte Rob Bannink cynisch op.

‘Doodsteek voor de democratie’
Na de schorsing was het woord aan Alex van Megen: “Twee fractievoorzitters hebben gezegd prudent om te gaan met stemmingen. We hadden voor dit punt een aantal redelijke vragen. Een belangrijk punt dat om belangrijke informatie vraagt”. Marion Wierda: “Het belangrijkste is een open debat. Dat is nu gesmoord. Dat nemen we hoog op. Dit is de doodsteek voor de democratie in Grave. Ik wil eventueel de vergadering verzetten, als we dit debat kunnen voeren”.
Een vreemde opmerking als je bekijkt dat Wierda daar in het voorgesprek met de voorzitter naar had kunnen verwijzen. Maar ze had daar gewoon geen zin in. Astrid Bannink: “Jammer dat een aantal van u ons niet de rust gunde om afscheid te nemen van papa. We hadden gehoopt dat twee mensen zich van stemmingen zouden onthouden. Toen bleek dat ze dat niet wilden zijn we meteen naar hier gekomen. Mevrouw Wierda, ga me niet zeggen dat het vanavond over democratie gaat. Het gaat over fatsoen. Fatsoen zou zijn dat er twee mensen bij de stemmingen even opzij gaan zitten. Toen de moeder van onze collega Hennie Bongers was overleden, heb ik iedereen gebeld om de raadsvergadering te verzetten. U moet zich vanavond diep schamen”.
Rob Bannink: “Mijn vertrouwen in een aantal mensen is vanavond flink gedaald”.
“Vertrouwen is vanavond het sleutelwoord”, zei Alex van Megen. Uit zijn mond klinkt dat, na alle gebeurtenissen rondom de gedachtenomslag na het besluit in Mill om toch voor herindeling te kiezen, wel heel wrang. “Doordat we prudent met de stemmingen zouden omgaan, had je het op dat vertrouwen kunnen laten aankomen. Niemand heeft misbruik willen maken van deze situatie”.
Rob Bannink: “U heeft de kans gehad om vóór de vergadering met de voorzitter de juiste maatregelen te treffen”.
Die voorzitter deed het nu zelf: “Ik heb een voorstel van orde. We schorsen de vergadering en gaan volgende week dinsdag verder”. De verstandigste woorden van de avond.

Update
Nog dezelfde avond kwam de oppositie met een persbericht, waarin bovenstaande gebeurtenissen nog eens werden beschreven. Weer ging het over vertrouwen. En over de dienstverleningsovereenkomst die die de stuurgroep Land van Cuijk woensdag 23 september wilde hebben. Een hand in eigen boezem voor het niet instemmen met een gesprek vooraf, zodat dit beschamende toneelstuk ons bespaard was gebleven, is er niet bij. Wel valt de term ‘bestuurscrisis’. Wordt dinsdag aanstaande vervolgd.

Freddy Klooté

Een gedachte over “ARENA: “De vergadering die nooit had mogen beginnen.”

  • 24 september 2020 om 07:30
    Permalink

    Het kredietvoorstel is nog niet goedgekeurd! Met 8-7 is het ordevoorstel aangenomen om zonder nadere discussie te gaan stemmen. In reactie daarop werd door de oppositie schorsing gevraagd en die liep uit in een schorsing van de vergadering tot 29-9. Dan wordt de strijd hervat. Tenzij er in de tussentijd iets gebeurt en dat zou nadere informatie over het verloop van het overleg met Land van Cuijk i.o. over het inschakelen van het ambtelijk apparaat van die gemeente voor Grave moeten zijn. Dat is in de commissievergadering gevraagd en niet gegeven.
    De sfeer in de raad van Grave is goed verziekt en daarvoor is therapie nodig. Ik blijf het volhouden; de manier waarop in Grave een besluit tot stand komt deugt niet en daardoor worden verschillen van mening via irritaties tot dictatuur van de meerderheid.

    Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: