Ingezonden: Kerkje Velp: ontmoetingsplek en kunst gaan prima samen.

GraverMaat: In diverse media verscheen een brief van een van de mede-oprichters van Kunst in het Kerkje. 

Burgemeester en wethouders hebben het plan de bestemming van het kerkje in Velp zo te wijzigen dat stg. Kunst in het Kerkje niet meer in staat zal zijn de culturele activiteiten voort te zetten.

Als medeoprichter van een stichting die intussen vijftig jaar (!) bestaat voel ik geroepen hierop te reageren. Mij gaat het over het belang en de culturele betekenis van wat er in vijftig jaar is opgebouwd, veelal in goed overleg en steun van de gemeente en over het vele werk dat door tientallen vrijwilligers/bestuursleden is verzet. De huidige bestuurswijze, organisatie, communicatie en programmering mag mijns inziens professioneel genoemd worden.

In de loop van de jaren hebben beeldend kunstenaars, musici, schrijvers en dichters, etc. een podium gekregen in het kerkje. Er is samengewerkt met instellingen als de kunstacademie Arnhem (ArtEZ), de kunstacademie van Den Bosch, het Jan Cunencentrum van Oss en het museum voor Religieuze kunst Uden, etc.

Passanten van heinde en verre hebben genoten van de drie torentjes, gingen het kerkje binnen en waren – soms – verkocht:en gingen met een aankoop ‘onder de arm’ naar huis. De bevolking van Grave en Velp en wijde omstreken is jarenlang met een variatie aan kunstvormen in contact gebracht en heeft daarmee steeds de mogelijkheid gehad hun culturele interesse te verrijken. En wel in een fraai bewaard historisch kerkje en in een prachtige verstilde omgeving!

Dat de gemeente een nieuwe bestemming aan de plek met de drie torentjes wil geven is heel begrijpelijk en wat mij betreft toe te juichen. Maar dan wel met respect en zorg voor wat de activiteiten van KihK betreft! Dat verdienen alle (oud-)medewerkers, jarenlang gesteund door diezelfde gemeente die thans – kennelijk- de organisatie radicaal de pas afsnijdt.

Door jarenlange samenwerking met gemeentewerken en door het prudente beleid van de stichting is het kerkje in goede staat gebleven en heeft het een streekfunctie die behouden dient te blijven. Naar mijn idee is datgene wat KihK in het kerkje laat gebeuren zeker te combineren met de plannen om van het kerkje een ontmoetingscentrum te maken. Dat vraagt van de toekomstige beheerder enige flexibiliteit en ook van het bestuur van KihK.

Het zou het college sieren om in de commerciële setting die het plan van de drie torentjes gaat krijgen de voortgang van de activiteiten van de Stichting voorwaardelijk te stellen.

Tot slot: ik kan me niet voorstellen dat de gemeente Grave, die vijftig jaar oog heeft gehad voor en financiële steun heeft verleend, dit gaande overleg toch eenzijdig beëindigt. Waar het vertrouwen tussen burgers en (lokaal) bestuur vaak wankelt en steeds meer dreigt af te nemen, zal het uitvoeren van het voorgenomen besluit niet bijdragen aan verbetering van deze essentiële band.

Daarom: college en bestuur KihK, arrangeer een oplossing die recht doet aan verleden en toekomst.

Peter Isenburger, Nijmegen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: