Agenda vergadering Agendacommissie.

GraverMaat: Opmerkelijk. Er staan verschillende onderwerpen op de agenda waarbij geen onderliggende stukken zichtbaar zijn.

Zoals: Inwonersraadpleging en Krediet voor onderzoek voor de bestuurlijke toekomst van Grave.

Agenda
Geachte leden van de Agendacommissie,
Hierbij nodig ik u uit voor een fysieke vergadering van de agendacommissie op dinsdag 25 augustus 2020.
De vergadering start om 19.30 uur. Deze is openbaar toegankelijk.
De agenda is als volgt:

Opening
Vaststellen verslag van 26 mei 2020
Mededelingen
Inwonersraadpleging
Vaststellen agenda m.b.t. raad op 22 september 2020
Ingeplande werkbijeenkomsten
Agenda commissie Ruimte 8 september 2020
Samenwerkingsovereenkomst tussen RBT en de gemeenten in het Land van Cuijk
Rekenkamerraport Duurzaamheid
Rekenkamerrapport ODBN
Agenda commissie Inwoners en bestuur 15 september 2020:
E-mail van de heer Van Megen d.d. 21 april met vragen over o.a. handhaving. Afgesproken wordt om dit mailbericht te agenderen voor de commissie Inwoners en bestuur in september.
Extra middelen noodverordening.
Krediet voor onderzoek voor de bestuurlijke toekomst van Grave.
Wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio
Agenda raad 22 september 2020
Aangehouden moties: Verlichting Jeu de Boulevereniging, Datum inwonersraadpleging B.T.G., Inwonersraadpleging m.b.t. B.T. (moties toevoegen)
De raadsvoorstellen uit de commissie Ruimte en Inwoners en bestuur
Planning en voortgangsbewaking (ter kennisname).

De volgende verzoeken zijn ontvangen/of opnieuw geagendeerd:
Voorstel datum
Op welke termijn?
Op welke termijn?

EGS bijpraatsessie (verzoek de heer Van Megen tijdens auditcie)
Bezoek aan Ommen (geannuleerd 25 maart,
georganiseerd door wethouder Joosten)
Werkbezoek Drie-Eenheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: