Zwager Ton van Elk de Freese koninklijk onderscheiden in Cuijk.

GraverMaat: Vrijdag j.l. kreeg mijn zwager Ton van Elk de Freese een koninklijke onderscheiding opgespeld door zijn vrouw Wil in de schouwburg van Cuijk.

Na afloop was er een receptie in de tuin van Taurus. 

Ton heeft samen met mij Keerpunt 2010 opgericht en was tot mijn afscheid van de Graafse raad voorzitter van de partij die in 2010 met twee raadsleden in de raad kwam.

In 2014 haalde Keerpunt 2010 3 zetels bij de verkiezingen.

En in 2018 weer twee zetels. 

De MaasDriehoek schreef:

De heer Ton van Elke de Freese, Cuijk.

De heer Elke de Freese is vanaf 1988 vrijwilliger bij Motorsportorganisatie Nederland (MON).

Van 1988 tot 1991 was hij juridisch adviseur en van 1991 tot 2013 voorzitter.

Vanaf 2013 is hij voorzitter strafcommissie MON.

Hij is eveneens politiek actief want vanaf 1993 is hij (interim-voorzitter) van PLC (Progressief Leefbaar Cuijk).

Hij heeft de algehele leiding van deze partij; voorzitter van het algemeen bestuur, voorzitter van de fractievergaderingen ter voorbereiding van de gemeenteraad-vergaderingen, bewaken van het wel en wee van de vereniging, de politieke koers van de fractie en de financiële voortgang van de verenigingen.

Eveneens is hij lid van het voorzittersoverleg van politieke partijen in Cuijk.

Vanaf 2015 is hij voorzitter van voetbalvereniging JVC Cuijk.

Op de website van J.V.C. las ik:

Onze voorzitter Ton van Elk-de Freese en allrounder van het jaar Gerrie Christiaans hebben bij de jaarlijkse “lintjes regen” een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Ton is, in een voor onze club zeer moeilijke periode, bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen.

Belangeloos heeft hij zijn visie, bestuurskunde en inzet maximaal voor JVC Cuijk ingezet.

Vaak moest hij tijdens de algemene ledenvergaderingen slecht nieuws brengen.

Hij slaagde er altijd in het vertrouwen van de leden in de ingeslagen koers, club en bestuur te behouden.

Ton toont zich ook zeer betrokken bij het vele vrijwilligerswerk dat door talloze leden iedere keer weer verzet wordt.

Zelf trad hij ook op als steward en als “chef oud papier”.

De voorzitter staat bekend als zeer sociaal bewogen. Hij maakt zich er hard voor, dat ook de minderbedeelden bij JVC sport kunnen bedrijven.

Naast voor zijn werk voor JVC Cuijk wordt onze preses ook onderscheiden voor zijn inzet voor de lokale politiek en zijn activiteiten voor Motorsport Organisatie Nederland.

Op de website van de MON las ik:

Dit artikel is geplaatst op: 4 mei 2020

Afgelopen vrijdag ontving Ton van Elk de Freese het bericht dat hij – in naam van Zijne Majesteit de Koning – een lintje in ontvangst mag nemen.

In verband met het coronavirus zal de daadwerkelijke uitreiking van de onderscheiding later dit jaar plaatsvinden, maar dat maakt het moment er niet minder speciaal op.

Ton is vanaf 1988 vrijwilliger bij onze organisatie. Eerst in de functie van juridisch adviseur en van 1991 tot 2013 als voorzitter. Hij heeft MON daarna niet verlaten en is ook nu nog op verschillende vlakken bij onze organisatie betrokken.

Naast zijn inzet voor MON is hij politiek actief en vanaf 1993 interim-voorzitter van PLC (Progressief Leefbaar Cuijk). Vanaf 2015 voegde hij nog een taak aan zijn lijstje toe en werd voorzitter van voetbalvereniging JVC Cuijk.

Vrijwilligers zoals Ton maken onze motorsport mogelijk! Zij zijn onmisbaar en verdienen allemaal erkenning. Hierbij willen wij Ton nogmaals hartelijk feliciteren met zijn onderscheiding!

De gedecoreerde Ton spreekt zijn gasten van MON, J.V.C., PLC, familie en vrienden toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: