Reacties op Facebookpagina van de LPG.

GraverMaat: Vandaag kreeg ik een reactie op Facebook onder ogen over het artikel uit de Gelderlander.

Zo reageert de LPG dus op kritiek. In Wijchen pakken ze het anders aan. Daar gaat de grootste politieke partij met de mensen in gesprek aan de keukentafel en beslissen daarna.

Misschien moeten de oppositie partijen ook gezamenlijk keukentafelgesprekken gaan houden  in alle kernen en met diverse doelgroepen in voorbereiding op de te houden peiling onder de inwoners!!

Het Facebookbericht op de LPG pagina.

Vermoeiend dat de Gelderlander de zaken anders schetst dan ze in werkelijkheid zijn!! Misschien goed dat de betreffende journalist even de openbare bespreking met de accountant terugluistert!

En zie in de reactie onder dit bericht een gedeelte uit de zienswijze van de Provincie.

https://www.gelderlander.nl/grave/provincie-brabant-maakt-zich-grote-zorgen-over-toekomst-van-grave~a192dc5d/

P.S. De tekst uit de zienswijze van de provincie:

Wij zien geen mogelijkheid om, gegeven het standpunt van de gemeente Grave, met nog meer intensiteit het gesprek met voornoemde gemeente te voeren over het alsnog aansluiten bij deze herindelingsprocedure. De overwegingen die wij hierbij maken zijn de volgende. In het herindelingsadvies geven de vier gemeenten aan dat er naar hun oordeel aan het bestuur van de gemeente Grave in de afgelopen jaren meer dan voldoende ruimte is geboden om aan te sluiten bij het reeds lopende herindelingsproces. De deur heeft tijdens het gehele proces voortdurend voor de gemeente Grave open gestaan. De bij deze herindeling betrokken gemeenten geven tevens aan dat het opstarten van gesprekken met buurgemeenten over een bestuurlijke fusie pas weer ver in de eerste bestuursperiode van de nieuwe gemeente een optie is. Wij delen deze analyse van de vier gemeenten volledig. Wij gunnen de nieuwe gemeente een start waarin gedurende de eerste bestuursperiode constructief gebouwd kan worden zonder dat er opnieuw een discussie over schaalvergroting aan de orde is. Dit laat onverlet dat wij zorgen hebben over de bestuurskracht van de gemeente Grave in de komende jaren. Dit wordt mede veroorzaakt door de ontmanteling van de ambtelijke fusie tussen de gemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert en Grave. Een oplossing hiervoor is de dienstverlening en de uitvoering van de (wettelijke) taken van de gemeente Grave met een dienstenovereenkomst (DVO) neer te leggen bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Wij hebben begrepen dat de gemeenten met elkaar in gesprek zijn om tot een DVO te komen. Met een DVO is er voor de dienstverlening en uitvoering van wettelijke taken van Grave naar ons oordeel een goed vangnet gecreëerd en kunnen de vier gemeenten Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert een volledige bestuursperiode ongestoord bouwen aan een mooie slagvaardige gemeente. Mocht de raad van de gemeente Grave de komende tijd besluiten om wel te willen herindelen met de gemeente Land van Cuijk, dan kan dat worden gerealiseerd door middel van een lichte samenvoeging per 1 januari 2026.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: