ARENA: Praten is nooit gebeurd, zegt Kunst in het Kerkje in Velp.

GraverMaat: In de ARENA schrijft Annelies Graafsma over een gesprek met twee bestuursleden van het Kunstkerkje. 

VELP – Kunstenaars zijn bezig hun tentoonstelling in het Vincentiuskerkje, het Kunstkerkje in Velp, in te richten. Buiten zitten Harrie Dragstra en Marion Hulsebosch, bestuursleden van de Stichting Kunst in het Kerkje, om op vragen van deze krant in te gaan. Aanleiding is de plotselinge aankondiging van de gemeente Grave dat ze per 1 januari 2021 afscheid wil nemen van de Stichting als gebruiker van het kerkje. Een schriftelijke bevestiging heeft de Stichting nog niet ontvangen, aldus de beide bestuursleden; “We lazen het bericht toevallig in de besluitenlijst van het College van B en W van 30 juni.”
Dinsdag 23 juni hadden de bestuursleden Harrie Dragstra en Frederique Bijl nog een gesprek met wethouder Theo Lemmen. Het was een kennismakingsgesprek; wethouder Lemmen had het dossier overgenomen van oud-wethouder Peters. Er zou gesproken worden over de ambitie van de bestuursleden, de gebruiksovereenkomst voor de Stichting en over de op stapel staande verbouwing. Dit gesprek liep niet goed. Wethouder Lemmen trok mogelijk later zijn conclusie: het huidige gebruik van het kerkje past niet in de toekomstvisie ‘Stapvoets verblijven’ voor de Drie-eenheid in Velp (Kunstkerkje, Emmausklooster en kasteelklooster Bronckhorst; red.).
Vincentiuskerkje
“Over de gebruikersovereenkomst wilde wethouder Lemmen het niet hebben”, aldus Dragstra. Lemmen wees erop dat KihK een verhuizing naar de kapel van het naastgelegen kasteelklooster had afgeslagen. Het bestuur van Kunst in het kerkje bevestigt dit. “We hebben de toenmalige wethouder Peters laten weten dat deze kapel niet te vergelijken is met het Vincentiuskerkje met zijn luchtige, inspirerende, contemplatieve sfeer.”
Het bestuur werd tijdens het gesprek door de wethouder uitgenodigd om in een stuurgroep zitting te nemen en mee te denken over de voortgang van de Drie-eenheid. “Deze uitnodiging hebben wij meteen aanvaard”, benadrukt Dragstra. “We willen al jaren meepraten over de uitwerking van de visie ‘Stapvoets verblijven’ en ondanks de sfeer van het gesprek hadden we na afloop toch nieuwe verwachtingen. We hebben Lemmen ook uitgenodigd om in het kunstkerkje te komen kijken. Hij was er nog niet geweest en ging op deze uitnodiging in. We weten dat samenwerking van alle partners, waaronder de gemeente, één van de belangrijkste voorwaarden is om voor de toegezegde provinciale subsidie voor de ontwikkeling van dit historisch erfgoed in aanmerking te komen.”Toeristisch infopunt
Nadat het bericht over opzegging tot het bestuur doordrong was er vooral boosheid. Hulsebosch: “Gelukkig voelden we ons gesteund door de reacties van oud bestuursleden, bezoekers, Gravenaren en kunstorganisaties uit de regio. Vervolgens lazen we in De Gelderlander dat wethouder Lemmen een informatiepunt voor toeristen wil openen in het kunstkerkje en dat uit gesprekken in het verleden zou zijn gebleken dat KihK niet bereid was om de ruimte van het Vincentiuskerkje te delen. KihK zou het alleenrecht willen hebben van het kerkje.” Dragstra bevestigt: “We hebben eerder gezegd dat we naar alle mogelijkheden willen kijken; wel zijn er praktische zaken die we moeten oplossen als er ook andere gebruikers zijn. Er hangen schilderijen of objecten van kunstenaars en daar moet je voorzichtig mee omgaan. Maar niets is onmogelijk. Met burgemeester Lex Roolvink (voorheen portefeuillehouder van dit dossier) hebben we dit al eerder besproken. Het zou allemaal goed komen. We willen meegenomen worden in de planontwikkeling om daarmee de eenheid van de gebouwen te versterken. Het lijkt ons nog steeds een goed idee om een stuurgroep in te richten, zoals dat ooit de bedoeling was. We voelen ons door de recente ontwikkelingen getergd, maar we willen er graag samen uitkomen. In gesprek gaan is de beste optie voor 43 jaar Kunst in het Kerkje.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: