Wethouder Lemmen wil oorspronkelijke plannen Drie-eenheid Velp oppakken

GraverMaat: In de ARENA schrijft Annelies Graafsma over hoe wethouder Lemmen kijkt naar het gebruik van het Vincentiuskerkje. Het Rode Nonnenklooster is al twee jaar in gebruik voor Poolse werknemers.

Opvallend citaat: 

De eigenaar van de twee kloosters moet ook anders gaan werken”, benadrukt Lemmen. “Het Rode Nonnenklooster is al twee jaar in gebruik voor de bewoning van Poolse werknemers. Dat is niet de afspraak met Roelofs & Haase. Hier zou ‘Wonen met zorg’ tot stand komen.

‘Iedereen moet mee bewegen’

GRAVE/VELP – De Graafse wethouder Theo Lemmen (VVD) kreeg een storm van kritiek over zich heen toen hij vorige week liet weten het gebruik van het Vincentiuskerkje in Velp door de Stichting Kunst in het Kerkje (KihK) per 1 februari op te zeggen. Lemmen ziet de commotie en wil het gesprek hierover aangaan. De ophef heeft hem verrast omdat er volgens hem al veel langer plannen liggen om het kerkje een bredere functie te geven. De aandacht die het in de media heeft gekregen noemt hij eenzijdig. “Het kerkje wordt geen koffiecorner.” Hij schets de voorgeschiedenis, onderbouwt zijn keuze voor opzegging en biedt openingen.

Het kerkje vormt, samen met het naastgelegen Emmausklooster en het Bronkhorstklooster van de ‘Rode Nonnen’ de Drie-eenheid Velp. Het Vincentiuskerkje is ruim 40 jaar het thuis van waaruit KihK voor Grave en de regio kunst en cultuur aanbiedt. Het is de enige dienstverlener in de Drie-eenheid in Oud-Velp met een voor publiek toegankelijke functie. De vrijwilligersorganisatie die het kerkje sinds de oprichting van de stichting beheert, voelt de verantwoordelijkheid van het rentmeesterschap.
Lemmen: “Ik heb het dossier overgenomen van oud-wethouder Ben Peters en mij daarin verdiept. In het projectplan ‘Stapvoets verblijven’ uit 2017, staat dat het Vincentiuskerkje een bredere functie zou moeten krijgen. Tot op heden zijn gesprekken hierover, volgens mij voorgangers, op niets uitgelopen. Ik voer nu uit wat de gemeenteraad unaniem heeft besloten. Mijn bedoeling is niet het bestuur van Kunst in het Kerkje in de wielen te rijden, maar om alle partijen die betrokken zijn bij de Drie-eenheid te laten bewegen. Het Vincentiuskerkje moet een toeristische invulling krijgen, waar bezoekers informatie kunnen vinden over de twee andere kloosters, de religieuze historie van de drie gebouwen of over de mogelijkheid van rondleidingen. Daarnaast kan en willen we Kunst in het Kerkje blijven inzetten voor de activiteiten die zij al veertig jaar verzorgen.”

Cultureel erfgoed
Even terug in de tijd. Toen het Bronckhorstklooster verpauperde en de laatste paters het Emmausklooster verlieten, was het vinden van een nieuwe bestemming urgent. Met de provincie was er al langer contact over het behoud van dit unieke cultureel erfgoed. Bouwbedrijf Roelofs & Haase kocht twee kloosters en sloot een overeenkomst met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Grave. De opdracht aan alle partijen: realiseer een samenhangende functie voor alle gebouwen met inachtneming van en respect voor de oorspronkelijke religieuze sfeer en geschiedenis. Dit leverde in 2017 onder meer het plan ‘Stapvoets verblijven, ontwikkelplan voor de Drie-eenheid in Velp’ op, passend in de verstilde omgeving van Oud Velp. In het plan is bepaald dat er geen aanleiding is de functie van het kerkje voor de stichting Kunst in het Kerkje niet voort te zetten. Wel zou het verbreed kunnen worden. KihK kreeg later het aanbod om de andere kapel in het Rode Nonnenklooster in gebruik te nemen.
Lemmen: “Het gesprek met het bestuur van Kunst in het Kerkje, waarin ik zeker heb vermeld dat opzegging tot de mogelijkheden zou behoren, is op een onvriendelijke manier verlopen. Ik wilde eigenlijk een opening geven, maar dat bleek anders uit te pakken. Ik deed daarna een deur dicht. Maar die deur kan ook weer open. Nog duidelijker, de activiteiten van Kunst in het Kerkje zouden niet hoeven te verdwijnen. De stichting kan ook nog steeds door. We willen ook het toerisme vanuit de gemeente promoten en wel zoals verwoord staat in het oorspronkelijke plan, vanuit het kerkje. We praten met iedereen die te maken heeft met de Drie-eenheid. Iedereen moet bewegen. De gemeente zet nu een eerste stap.”
“De eigenaar van de twee kloosters moet ook anders gaan werken”, benadrukt Lemmen. “Het Rode Nonnenklooster is al twee jaar in gebruik voor de bewoning van Poolse werknemers. Dat is niet de afspraak met Roelofs & Haase. Hier zou ‘Wonen met zorg’ tot stand komen. Het gebouw en de tuin moeten open voor rondleidingen. Hetzelfde geldt voor het Emmausklooster.” Hier is de gebruiker Stichting Avant Spirit en kun je op bepaalde dagen een bezoek brengen aan het kloostergebouw en de tuin.

‘Nieuwe kansen’
Waarom heeft het plan ‘Stapvoets verblijven’ nu juist de ruimte van het Vincentiuskerkje nodig? In de kloosters zijn voldoende mogelijkheden om toeristen te bedienen. Waarom niet simpelweg in de kapel van de Rode Nonnen? Wethouder Lemmen: “We moeten het plan van de provincie tot uitvoering brengen. Wij, allemaal wel te verstaan, dus ook Roelof & Haase en de gemeente. Mijn opdracht is om samenhang te brengen in de functies van de drie gebouwen. Ik ben geen cultuurbarbaar en ik kan de ontstane vertwijfeling van Kunst in het Kerkje zeker begrijpen. De vrijwillige inzet van velen in veertig jaar is enorm, maar ‘de muren’ stonden al overeind voordat ik aan een gesprek kon beginnen. Ik ben een nieuwe wethouder en begin graag met nieuwe kansen. Van de oorspronkelijke plannen voor de Drie-eenheid komt weinig van de grond. Ik pak dit op en wil het tot een goed einde brengen. Als we hadden kunnen nadenken met elkaar hoe we het kunnen regelen, dan waren we in gesprek gebleven. Ik denk graag in alternatieven, maar ben ook iemand van take it or leave it. Ik voer een raadsbesluit uit, het botste, zeker, maar zonder wrijving geen glans.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: