De Gelderlander: “Er moet iets veranderen in Grave, zegt de provincie.

GraverMaat: De Gelderlander schrijft in een artikel dat de provincie Noord-Brabant zich zorgen maakt over Grave.

De slotzin:

“Daarom ziet de provincie het liefst dat Grave – in 2026 – aansluit bij Land van Cuijk.”

De foto boven dit artikel is van de Facebookpagina van Hans Huizing.

(Bedankt Anrico voor jouw terechte opmerking dat ik niet vermeldde van wie die foto is).

Gravenaar/ondernemer Geert-Jan Derks reageerde op Facebook.

Er moet iets veranderen in Grave,

zegt de provincie.

Gemeente haalt veel geld uit de

reserves.

De provincie Brabant maakt zich zorgen over Grave. Op bestuurlijk en financieel niveau moeten er veranderingen komen, anders komt de gemeente in de problemen. Zeker omdat Grave nog tot 2026 zelfstandig blijft. Althans, dat denkt de provincie.

Het lijkt een bestuurlijk probleem, die zorgen van de provincie. Toch heeft het gevolgen voor de inwoners van de gemeente Grave. Zeker als er financiële problemen komen, dan is het niet ondenkbaar dat de belastingen omhoogaan of dat de schoolbiebs sluiten. Maar wat is er precies aan de hand?

Gedeputeerde Staten (het dagelijke provinciebestuur) maken zich al maanden zorgen over Grave. Zo kreeg de gemeente de stempel ‘code oranje’ op haar begroting; een waarschuwing. De begroting is al jarenlang niet sluitend en er wordt veel geld gehaald uit de reserves. Dit is nu nog geen probleem, maar reserves gaan op. In 2022 lijkt de begroting in evenwicht. Toch houdt de provincie een oogje in het zeil, want Grave belooft al jaren verbetering.

En hoe ziet de toekomst eruit? Blijft Grave zelfstandig of sluit het aan bij het Land van Cuijk? Een opiniepeiling moet hier uitsluitsel over geven. De coalitiepartijen LPG, VVD en Keerpunt 2010 hadden 17 maart 2021 omcirkeld als ideale datum. De oppositiepartijen vonden dit veel te laat. In de laatste raadsvergadering is besloten een datum vóór sinterklaasavond te prikken.

Maar heeft een opiniepeiling op de korte termijn nog wel zin? De nieuwe gemeente Land van Cuijk start op 1 januari 2022. Van Gedeputeerde Staten mogen Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert eerst samen starten. ‘Wij gunnen de nieuwe gemeente een start waarin, gedurende de eerste bestuursperiode, constructief gebouwd kan worden. Zonder dat er opnieuw een discussie over schaalvergroting aan de orde is’, staat in een brief aan de gemeenten. Daarnaast benadrukken GS dat de deur jarenlang voor Grave openstond. Dat heeft zijn kans gehad.

Op z’n vroegst kan Grave dus op 1 januari 2026 aansluiten. Dit baart de provincie zorgen. Vooral omdat de ambtelijke organisatie wordt ontmanteld. Nu werkt Grave samen met Cuijk en Mill en Sint Hubert. Vanaf 2022 moet het ambtenaren huren van de gefuseerde gemeente Land van Cuijk. Dit kan ten koste gaan van de bestuurskracht van Grave.

Ook kost het extra geld. De LPG wilde hier 1 miljoen euro op bezuinigen, maar heeft dit idee snel ingetrokken.

Al moet er wel bezuinigd worden, want anders blijft code oranje gehandhaafd.

Daarom ziet de provincie het liefst dat Grave – in 2026 – aansluit bij Land van Cuijk.

Geert-Jan Derks:

Dat lijkt me wel. Er is in Grave niet alleen op financieel vlak iets mis. Er is wel degelijk iets aan de hand met de cultuur van besturen hier. Al jaren speelt macht een te grote rol. Individueel allemaal aardige mensen hoor, maar zodra de factor macht gaat meespelen, wordt het anders. Dan gaat het hard tegen hard. En zelfs goede beslissingen worden dan niet genomen omwille de machtsverhoudingen. Dat is de reden waarom Grave een kampioen is in het missen van kansen. En dat al decennia lang!
Niet de kans wordt gewogen, maar de macht in het stadje. En het resultaat is dat we nu om de oren geslagen worden door de provincie en we aan de achterste mem hangen wat betreft de toekomst ontwikkelingen.
Uiteindelijk zijn wij als burgers hiervan de dupe, want we gaan op allerlei vlakken meer betalen voor minder voorzieningen. Kortom het is tijd voor bezinning en een bestuur dat meer empathie heeft, meer samenwerkt met andersdenkenden en de macht minder belangrijk maakt. Kortom meer oog heeft voor de belangen van het stadje.
Nu beleidt men met de mond die belangen te dienen, maar in de praktijk werkt dat alleen maar contraproductief.
Dus Graafs bestuur en gemeenteraad zullen we eens echt gaan samenwerken?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: