Roland Eijbersen (CDA) reageert op stelling van wethouder Lemmen.

GraverMaat: Het CDA raadslid Roland Eijbersen reageert op de stelling van wethouder Lemmen dat de Graafse reserves tussen de 15 en 20 miljoen groot zijn.

Hij komt niet verder dan ruim 8 miljoen; maar de financiering van het nieuwe  sportpark en de schadeclaim van de scheepswerf kunnen die reserves nog verlagen. 

Wat staat er te gebeuren als de schadeclaim van de curator van de Scheepswerf wordt toegewezen ten nadele van de gemeente Grave? De nieuwe wethouder Lemmen geeft als antwoord: “De gemeente heeft een algemene reserve van tussen de 15 en 20 miljoen euro.” De heer Baaijens wil weten of deze informatie m.b.t. de algemene reserve een juiste is of niet.

In reactie op de vraag van de heer Baaijens wil ik het volgende antwoorden. In maart 2018 ben ik voor het eerst in mijn leven raadslid geworden. Het eerste financiële rapport van de gemeente Grave dat ik onder ogen kreeg, was de jaarrekening 2017 van de gemeente Grave, waar wij als gemeenteraad ons over moesten buigen. Zie bladzijde 63 van de jaarrekening 2017: Op 31 december 2017 bedroeg de algemene reserve € 10.466.031.

Nu zijn we een paar jaar verder. In de programmabegroting 2020-2023 (pagina 116) staat dat de algemene reserve per ultimo 01-01-2020 € 8.236.171 bedraagt. Een daling van dik 20 procent! Overigens moet je bij dit getal ook nog het besluit van Sportpark Kranenhof betrekken, bijv. zo is er een egalisatiereserve ter hoogte van 1.3 miljoen euro ingesteld ten koste van de algemene reserve. Dat gaat er dus ook nog af. De financiering van het Sportpark is in de begrotingscijfers van 2020 NIET meegenomen.

Overigens zijn de documenten waar ik naar verwijs openbare informatie en daarmee verifieerbaar voor geïnteresseerden.

De stelling van de wethouder is dus kort gezegd een onjuiste.

Hartelijke groet,

Roland Eijbersen
Raadslid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: