Dossier samenwerking Land van CuijkLaatste NieuwsLandelijkpermanente campagneVoorpagina

Lessen uit Laren: Sombermans waart door Laren, het roer moet om!

GraverMaat: In de Gooi-en Eemlander schrijft de politiek journalist Ronald Frisart een commentaar over de dreiging dat de zelfstandige gemeente Laren financieel kopje onder gaat.

Dit commentaar zou je zo ook over Grave kunnen schrijven omdat onze gemeente er ook belabberd bijstaat volgens menige Gravenaar, politicus en ambtenaren bij de provincie.

Hieronder het treffende commentaar:

Somber was de stemming donderdagavond in Laren in de raadscommissie maatschappij en financiën. Een ding was glashelder: als niet snel wordt ingegrepen gaat de gemeente financieel kopje onder en dan komt de zelfstandigheid in gevaar.

De commissie besprak de jaarcijfers 2019 en de kaderbrief 2021 die vooruit loopt op de nieuwe begroting. In 2019 eindigde Laren ruim een ton in de plus. Dat resultaat werd bereikt door voor bijna anderhalf miljoen uit de algemene reserve te halen.

Thijmen Jacobse (Larens Behoud) en Bart Vos (Groen Laren) meenden een strohalm te zien en stelden dat het gemeentelijke spaarvarken er nu eenmaal is om geld uit te halen als het tegenzit.

Erwin van den Berg (CDA) constateerde echter: “In 2024 is de kas leeg”.

De accountant deed daar nog een ferme schep bovenop. “Met reserves – dat is incidenteel geld – kun je geen structurele problemen oplossen, je kunt ze alleen overbruggen. Er moet dus wel iets gebeuren”.

Hij wees ook op de zwakke solvabiliteit die aangeeft hoeveel van het vermogen eigen vermogen is. Onder de 20 % wordt het riskant. In Laren is dat het geval.

”Ik heb er al een paar keer iets over gezegd, telkens wat nadrukkelijker”, aldus de accountant, en ik doe er dit keer nog een schepje bovenop”. Hij waarschuwde: “Ik kan me niet voorstellen dat men er vanuit Haarlem niet eens een vraag over gaat stellen”.

Wethouder Karin van Hunnink vertelde dat er in de regio wordt gewerkt aan een analyse van het sociaal domein en een “aanvalsplan”.  Ze wees er ook op dat het “landelijk een grote misère wordt zonder extra geld van de Rijksoverheid”.

Wat Laren betreft, is het volgens van Hunnink overigens niet genoeg om voor besparingen alleen naar het sociaal domein te kijken.

”We moeten ook kijken naar andere posten in de begroting”.

En dan – maar toen ging het om de cijfers van de BEL combinatie- komt er ook nog een nieuw verdeelsysteem voor geld uit het gemeentefonds.

Wethouder Peter Calis daarover: “De kleintjes worden door die herijking afgeknepen. Is er dan nog plaats voor een zelfstandige Blaricum, Eemnes en Laren? We zijn de komende vijf, zes jaar nog onafhankelijk, maar dat kan alleen als we financieel onze zaken goed op orde hebben.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d