ARENA: Ontvlechting, begroting en organisatie CGM.

GraverMaat: In de ARENA staat een verslag van een “ouderwetse” raadsvergadering in de raadszaal.

Veel verwarring en vragen bij

raadsvergadering Grave.

Een lastige raadsvergadering was het afgelopen dinsdagavond. Voor het eerst weer live bij elkaar in de raadzaal. Met 1,5 meter afstand en plaatswisselingen voor sprekers. Er werd onder meer gesproken over een begroting 2021-2024 van de Werkorganisatie CGM, terwijl het de bedoeling is dat die organisatie per 1-1-2022 ophoudt te bestaan. Dat was wel ‘een dingetje’.

Menig raadslid zag door de bomen het bos niet meer. Voorzitter en burgemeester Lex Roolvink moest herhaaldelijk te hulp schieten om tekst en uitleg te verschaffen. Over één ding waren alle raadsleden het eens. Aan de herindeling van de vier gemeenten in het Land van Cuijk betalen de inwoners van Grave niet mee.

Reacties uit de raad
Arno Heemskerk (foto, LPG): “De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 zijn voorgelegd met het verzoek om hierop te reageren. Uitgangspunt is de vastgestelde kadernota voor CGM wat de begroting betreft. De conclusie dat daarmee bijna 8,5 miljoen euro de komende jaren aan CGM moet worden overgemaakt deelt de LPG niet. Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we met de drie gemeenten de kosten verdelen en die zien we niet terug in de begroting of in de jaarrekening.

Een belangrijke afspraak staat voor de LPG daarbij voorop: de inwoners van de gemeente Grave betalen niet mee aan de herindeling”.

Jacques van Geest (VPGrave: “Heemskerk heeft de facto gelijk”.

Ben Litjens Keerpunt (2010) stemde in met het voorstel dat op tafel lag.

Rob Bannink: “Ik heb nog een amendement. Al jaren stijgen de kosten en het aantal uren zal verminderen”.

Marion Wierda (D66): “Een meerjarige begroting. Maar het houdt op te bestaan. Vreemd hoor. Het financiële kader staat ter discussie en het oude financiële kader mag niet gebruikt worden. De ontvlechtingskosten en dergelijke zijn goed onderbouwd”.

Hennie Bongers (LLvC) was blij dat hij niet de enige was met vragen hierover: “Het zijn ook onzekere tijden voor de ambtenaren. De DVO (Dienstverleningsovereenkomst) moet nog tot stand komen. Dus als je nu al kaders stelt, kom je straks misschien ambtenaren tekort”.

Astrid Bannink (LPG): “Als we nu niks meegeven ligt er straks een DVO waar we niets van afweten”.

Over die DVO werd nog een hele tijd van gedachten gewisseld. Was het nu wel of niet het moment om mee te doen? Arno Heemskerk wist het zeker: “Nu is het moment. Als het straks ondertekend is, zijn we te laat”.

Burgemeester weet raad
Op verzoek van diverse raadsleden zorgde Lex Roolvink voor licht in de duisternis: “Het gaat over drie dossiers, met drie portefeuillehouders.

Allereerst hebben we het over de lopende CGM.

Vervolgens krijgen we de ontmanteling.

Tenslotte moeten we naar de toekomst kijken.

In Mill was dit een hamerstuk, in Cuijk was er één vraag over.

Waarom die 4-jarige overeenkomst erin staat?

Dat is een wettelijke verplichting. En alleen het eerste jaar geldt. En volgend jaar staat de begroting vast, dus levert het ons niets op.

De ontmanteling van CGM is in werking gezet. Door het bestuur, bestaande uit de drie burgemeesters en de drie colleges.

Eind dit kalenderjaar ligt de uitkomst op tafel. Na 1-1-2022 ligt er een centrumregeling met een dienstregelingsovereenkomst. Voor de centrumregeling is toestemming van de raad vereist en voor de dienstregelingsovereenkomst wordt een zienswijze van de raad gevraagd.

De kaderbrief van CGM is behandeld. Daar is geen zienswijze bij ingediend, dus we krijgen het lopend beleid. De raad bepaalt hoeveel u daarvoor over heeft. En u bepaalt wat er in die DVO staat. Welke diensten wilt u eventueel minder afnemen bijvoorbeeld. Dan kunnen we daarmee rekening houden.

Nogmaals, de raad gaat over het budget van de DVO. De uitgaven van Mill en Cuijk die verband houden met de toekomstige herindeling, worden apart geregistreerd. Dus Grave betaalt daar niets aan mee”.

Er werd nog een tijd gediscussieerd. Nog werden zaken door elkaar gehaald. Het CDA en VPGrave hamerden op een brede overeenkomst in de raad. Een amendement van de coalitiepartijen leverde nog wat discussies op, en werd uiteindelijk aangehouden.

Het geamendeerde voorstel werd uiteindelijk met tien stemmen vóór en vijf stemmen tegen aangenomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: