ARENA: Het wordt financieel nog veel erger voor burgers en ondernemers.

GraverMaat:  Ingezonden brief van Verenigd Progressief Grave.

Door Léon Kamps van Verenigd Progressief Grave

Het is bekend dat Grave qua woonlasten een van de duurste gemeenten is in het Land van Cuijk (zie www.coelo.nl). Op basis van de site van het Findo van de Rijksoverheid (www.findo.nl) was Grave voor de coronacrisis op financieel gebied al een risicogemeente. Dat de LPG en VVD het u anders hebben voorgesteld is aan hen. Maar aan het verkopen van gebakken lucht doet VPGrave niet. Als VPGrave vertellen wij u het eerlijke verhaal. Geen halve waarheden of hele leugens.

Nu hakt de coronacrisis er voor menig gemeente flink in. Gelukkig komt het Rijk met compenserende maatregelen. Maar voor Grave is de financiële malaise nog niet voorbij! De Rijksoverheid gaat het gemeentefonds herverdelen. Het gemeentefonds is om het eenvoudig te zeggen een grote pot met geld die het Rijk op basis van bepaalde uitgangspunten verdeelt over de alle gemeenten in Nederland. Het Rijk wil nu andere uitgangspunten gaan hanteren wat met name nadelige financiële gevolgen heeft voor een kleine gemeente als Grave. Als de voorspellingen bewaarheid worden gaat Grave per jaar er ruim 3 ton per jaar op achteruit. Om dit te compenseren met de OZB minimaal met minimaal 10% extra omhoog!

En ja, wat gaat de Hoge Raad beslissen als het gaat om het faillissement van de scheepswerf? De Advocaat – Generaal heeft al een kanonschot voor de boeg geschoten. Hij adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep van de gemeente Grave te verwerpen. Als de Hoge Raad dat advies overneemt dan moet het armlastige Grave flink betalen! Opmerkelijk dat het advies van de Advocaat – Generaal niet actief werd gedeeld aan de inwoners van Grave door dit LPG – college. Zouden ze dat wel hebben gedaan bij een gunstig advies voor de gemeente?

Daarnaast gaan de andere vier gemeenten in deze regio op in één gemeente Land van Cuijk. Ten behoeve van deze herindeling ontvangen ze miljoenen euro’s van het Rijk. Omdat Grave niet wil meedoen, krijgen we niets, helemaal niets. Daarnaast gaat al het personeel van het huidige samenwerkingsverband Cuijk Grave Mill over naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Grave heeft dus straks én geen personeel én geen geld.

De enige manier om de schatkist van Grave te vullen is het verhogen van de lokale belastingen en verdere verschraling van voorzieningen. De nu al hoge lasten voor burgers en ondernemers worden derhalve nog hoger. Zelfstandigheid heeft een prijs en de burgers en de ondernemers betalen die!

Léon Kamps
VPGrave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: