Senioren K.B.O. Grave stoppen met het ophalen van oud papier!

GraverMaat: Als lid van K.B.O. Grave kreeg ik op 4 mei een brief waar in het bestuur aankondigde dat K.B.O. Grave stopt met het ophalen van het oud papier in het centrum en bij leden in de diverse wijken. Met ingang van 25 juli a.s.

Zaterdags krijgen de inwoners de mogelijkheid om papier naar de vaste verzamelplaats te brengen welke tijdelijk tot 25 juli geplaatst is op het parkeerterrein van chaufferscafe “ de Elft” . Het bestuur beraadt zich of het nut heeft om de container op zaterdagmorgen nog open te stellen voor het oud papier. Het bestuur van Senioren K.B.O. schreef onderstaande brief aan de leden.

In IBabs trof ik onderstaande brief aan van de voorzitter van de Wijkraad Binnenstad. 

Geachte leden,

Hierbij delen wij u mede, als bestuur van Senioren K.B.O. Grave, dat wij per 31 juli 2020 gaan stoppen met het ophalen van het oud papier. Dit geldt voor zowel het ophalen van het centrum van Grave als wel het ophalen bij onze leden in de wijken op diverse dagen.

Ondanks herhaalde oproepen in Ons Buukske kwamen er geen vrijwilligers ter ondersteuning van onze heren die tot nu toe het papier ophalen. 

Zaterdags krijgen de inwoners de mogelijkheid om papier naar de vaste verzamelplaats te brengen welke heden, tijdelijk toto 25 juli, geplaatst is op het parkeerterrein van chauffeurscafe “de Elft” Bosschebaan 1, Velp.

Wij gaan ons nader beraden of het nut heeft om de container op zaterdagmorgen nog opdoen te stellen voor het oud papier. Ook daar moet iemand bij aanwezig zijn en er moet naar een nieuwe plaats gezocht worden. We staan tijdelijk, tot 25 juli, op die parkeerplaats.

U zult begrijpen dat het wegvallen van deze inkomsten consequenties voor ons als vereniging maar ook voor u als lid zal hebben. Voor dit jaar zal de contributie niet omhoog gaan maar dat zal in de toekomst anders worden; zo ook de bijdragen voor de reizen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur Senioren K.B.O. Grave, 

Marlie v.d. Ven-Dekkers,

Secretariaat.

Beste leden van de Raad, beste Collegeleden,

Zoals bekend stopt de KBO per 1 juni a.s. met het wekelijks inzamelen van het oud papier.

Dit gegeven vraagt om een snel en alomvattend antwoord. Wij stellen ons op het standpunt dat in deze tijd, waarin de zorg voor ons milieu in alle geledingen van de samenleving topprioriteit is, voor dit probleem op de kortst mogelijke termijn een oplossing gevonden moet worden.

Het papier niet langer scheiden van het andere afval is immers geen optie.

Enige ruimte om het anders te doen dan nu is er, maar de marges zijn smal. Wij denken bijvoorbeeld aan het volgende.

Een frequentie van 1x per 2 weken i.p.v. 1 keer per week.
Veel lager mag de frequentie niet zijn omdat veel bewoners in het historische centrum in huis nauwelijks ruimte hebben om het papier te bewaren.

Papier brengen naar verzamelpunten. Een aandachtspunt is dat deze punten in de mate van het mogelijke brandveilig en vandalisme-proof moeten zijn.

Gelet op het relatief hoge percentage ouderen in de binnenstad is het wegbrengen van het papier naar het verzamelpunt bij de gemeentewerf geen optie, zo komt het ons voor.

Eén of meer verenigingen of scholen komen het papier op vaste dagen/avonden inzamelen. Dit kan op zowel basis van een specifieke subsidie op de inzameling van huishoudelijk oud papier, als op basis van een randvoorwaarde voor de reguliere subsidieverlening.

Het papier wordt professioneel ingezameld, zoals dat in de meeste grote steden gebeurt.
…. en wie weet welke andere creatieve oplossingen nog meer.
Wij horen graag van u maar gaan ook gaarne het gesprek aan.

Namens het bestuur van de Wijkraad Binnenstad,

Jeroen van der Eerden,
Voorzitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: