Opmerkelijke citaten uit advies Samenwerkende Ondernemingsraden L.v.C.

GraverMaat: Bij de inkomende stukken in iBabs trof ik een advies aan van de Samenwerkende Ondernemingsraden Land van Cuijk inzake “herindelingsontwerp” voor de samenvoeging per 1 januari 2022 van de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert.

Enkele opvallende citaten waar in Grave een rol speelde in de brief van 30 april.

De kwartiermaker en de heer Van de Laar hebben het volgende aangegeven/toegelicht:

  • de planning wordt haalbaar geacht en er is geen reden voor zorg op dit onderwerp.
  • er worden gesprekken gevoerd met de gemeente Grave om te komen tot een dienstverleningsovereenkomst (er wordt thans een concept opgesteld).

Advies

Naar aanleiding van het proces tot nu toe en een nauwgezette beoordeling van de voorliggende documenten worden door de SOR de volgende punten benoemd:

  • De gemeente Mill en Sint Hubert op 30 januari hebben besloten aan te sluiten, maar dat dit niet geldt voor de gemeente Grave. Gezien de huidige status dient er vanuit te worden gegaan dat de gemeente Grave zelfstandig zal blijven, welke personele gevolgen dit heeft is tot op heden onduidelijk.
  • De werkorganisatie CGM wordt niet “ontvlecht” maar wordt uiteindelijk opgeheven.
  • Wij maken ons nog steeds zorgen over de tijds-planning, inmiddels zijn we 4 maanden verder. Het is onduidelijk of de gemeente Grave al dan niet nu of alsnog in de toekomst aansluit en welke personele gevolgen  dit met zich meebrengt. Daarbij zal mogelijk de huidige “Coronacrisis” een ongewenst effect hebben op de planning, uitvoering en continuïteit van het herindelingsproces.

Adviespunten Ondernemingsraad CGM.

2. Maak snel duidelijke afspraken met de CGM-partners.

Ten aanzien van de huidige situatie omtrent de gemeente Grave is het zorgelijk dat er nog steeds geen afspraken zijn gemaakt. Er dient alsnog zo spoedig mogelijk met de gemeente Grave tot overeenstemming te worden gekomen. Wij dringen erop aan er alles aan te doen om voor vaststelling van het herindelingsadvies tot overeenstemming te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: