Een win – win motie: voor mantelzorgers en lokale ondernemers!

GraverMaat: In de gemeenteraadsvergadering van 12 mei wordt een motie ingediend door D’66, Liberaal Land van Cuijk, CDA en VPGrave als erkenning van de mantelzorgers.

Een motie van: D66, Liberaal Land van Cuijk, CDA en VPGrave!
De gemeenteraad van Grave, bijeen op 12 mei 2020,
Overwegende dat:
A:
1. De inzet van mantelzorgers van groot belang is voor zorgvragers, zowel in de thuissituatie als intramuraal, bijvoorbeeld in verzorgings- en verpleeghuizen,
2. Dat een goed mantelzorgbeleid cruciaal is en daarom een belangrijk onderdeel vormt voor een breder op preventie gericht beleid binnen het sociaal domein en het lokale gezondheidsbeleid,
3. Dat we te allen tijde moeten voorkomen dat mantelzorgers zodanig belast raken dat ze van mantelzorger zelf zorgvrager worden,
4. Dat voor mantelzorgers “even op adem kunnen komen”, hetzij een dag, een weekend of een week, broodnodig is om de mantelzorgtaken te kunnen blijven volhouden en de relatie met de zorgvrager gezond te houden,
5. Dat het onderwerp “respijtzorg” in de beleidsnota wordt benoemd en beschreven, inclusief te problemen waar mantelzorgers tegenaan lopen:
a. Bij een aanvraag voor respijtzorg moet eerst de indicatie juist “geplaatst” worden, valt die onder de Wmo, Wlz, of de zorgverzekeraar…
b. Er zijn te weinig logeerplekken voor zorgvragers of de mogelijkheden zijn onvoldoende in beeld
6. Dat respijtzorg in het uitvoeringsplan onderbelicht blijft,
B:
1. Dat een goede en respectvolle erkenning en waardering voor alle mantelzorgers – jong en oud – op zijn plaats is,
2. Dat de huidige regeling bestaat uit een geldbedrag van € 100,- voor volwassenen en een tegoedbon (Bol.com) van € 30,- ,terwijl het gemiddelde bedrag voor de mantelzorgwaardering in Nederland € 175,- is.
3. Dat er voor het laatst in 2015 een bescheiden enquête is gehouden om de wensen van mantelzorgers te polsen aangaande de mantelzorgwaardering,
4. Dat er signalen zijn dat de volwassen en jonge mantelzorgers niet allemaal tevreden zijn met de huidige regeling,
5. Dat het daarom zinvol is om vooral mantelzorgers, en ook zorgaanbieders en ondernemers te betrekken bij de erkenning en waardering voor mantelzorgers, en een evaluatie van de huidige regeling uit te voeren,
Draagt het college op: met betrekking tot de overwegingen bij A:
Om aanvullend op het vaststellen van de voorliggende nota, in het uitvoeringsplan een aantal lokale speerpunten toe te voegen:
1. Om de verbetering van respijtzorg nadrukkelijk op te nemen in het Graafse uitvoeringsplan voor de periode sept. 2020 tot en met einde 2021.
2. Om aan de lokale (Graafse) werkgroep de opdracht voor te leggen, gedurende die periode uit te werken:
– wat de mogelijkheden zijn voor kortere of iets langduriger respijtzorg, passend bij de vraag
– wie deze mogelijkheden aanbiedt en of de inzet van vrijwilligers kan bijdragen aan een goede uitvoering, zoals bijvoorbeeld bij De Parel in Sint Anthonis,
– hoe de mogelijkheden voor respijtzorg snel en efficiënt geregeld kunnen worden zonder wachttijden en ingewikkelde indicatie- en besluitvormingsprocedures,
3. Voor de genoemde experimentele periode een budget beschikbaar te stellen van 3.000,- die ten goede komt aan respijtzorg, dus verlichting van de mantelzorgtaken,
Om in de maanden sept. – nov. 2021 de experimentele periode te evalueren en uitvoeringsplan eventueel bij te stellen.
Draagt het college op: met betrekking tot overwegingen bij B:
1. Om aan de lokale Graafse werkgroep, waarin het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk, de gemeente en zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn, de opdracht te geven de huidige regeling in samenspraak met mantelzorgers te evalueren,
2. “Wees Loyaal – Shop Lokaal”: De mogelijkheid te onderzoeken of samen met de Graafse ondernemers tegoedbonnen kunnen worden uitgegeven in plaats van of naast een geldbedrag als blijk van waardering,
3. De mantelzorgwaardering te verhogen naar € 150,- per aanvraag per jaar, zonder onderscheid naar leeftijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: