ARENA: “Maximale faciliteiten voor Graafse terrassen”.

GraverMaat: In de ARENA wordt weer verslag gedaan van de derde digitale raadsvergadering op rij.

 Freddy Klooté

GRAVE – Tijdens de derde raadsvergadering op rij kwam het college met een verslag van alle dingen die het in het coronatijdperk heeft gerealiseerd. Burgemeester Lex Roolvink deelde mee dat wethouder Rick Joosten door ziekte tot 1 september afwezig is.
Hij deelde ook zijn medeleven aan alle families en nabestaanden van overleden coronapatiënten. “In Grave zijn inmiddels 12 inwoners overleden.
68 mensen zijn positief getest. Deze cijfers betreffen geregistreerde slachtoffers. De werkelijke cijfers liggen hoger”.
Over de terrassen meldde de burgemeester: We zorgen voor maximale faciliteiten voor de grootte van de terrassen. Wel is een voorwaarde dat de veiligheidsdiensten moeten kunnen passeren”.

Wethouder Anja Henisch (foto) gaf in een halfuur een indrukwekkende opsomming van wat de gemeente Grave, samen met vele anderen, in deze moeilijke tijd heeft gedaan. Ter informatie enkele hoofdpunten. “Er is een taskforce noodopvang onderwijs Land van Cuijk gevormd om snel te kunnen handelen. De scholen en de buitenschoolse opvang hebben goed samengewerkt om opvang soepel te laten verlopen. Er zijn geen kinderen buiten beeld van de scholen in Grave geweest. De GGD is ingeschakeld om de kwaliteit van de noodopvang te borgen. Er is voor extra huiswerkbegeleiding gezorgd voor kinderen die nog niet zo lang in Nederland verblijven. Op 8 juni gaan de basisscholen volledig open. Op 15 juni beginnen MBO, HBO en Universiteiten. Eventueel verzuim van leerkrachten wordt nu onderzocht. Ouders die bang zijn om hun kind weer naar school te sturen kunnen in gesprek gaan met het Regionaal Bureau Leerplicht, waarbij oog is voor hun zorgen en angsten. We gaan dus niet strikt handhaven”.

Ook over economische zaken viel veel te melden: “Sinds 3 april verzorgen wij nieuwsbrieven aan ondernemers met informatie over alle maatregelen, naast het regelen van steunmaatregelen voor ondernemers en werklozen. Maatregelen zijn: uitstel betaling belastingen, ondernemersloket, uitwisseling vraag en aanbod werknemers, samenwerking en zorg voor elkaar. Kijk verder op de website Grave.nl”.

Verder noemde wethouder Henisch nog: snelle betaling aan leveranciers, nauwe samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, de Graafse Gastrobox, de lokale krant en gratis beschikbaar gestelde ruimte aan collectieven zoals Centrum Management Grave, en Graveon, coulance aan huurders van Vastgoed Groep Grave, heel veel communicatie met besturen van ondernemersverenigingen. We doen onze inkoop vooral bij Graafse ondernemers, extra nieuws in de lokale krant inzake coronaberichten, met overzichten van de belangrijkste vernieuwde maatregelen, uitstel van belasting die we snel kunnen regelen, Snel voorschotten zijn uitbetaald in het kader van de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsmaatregel voor zelfstandige ondernemers). Regionaal zijn we bezig met het Corona-herstelprogramma. Dit betekent dat vergunningsaanvragen in relatie tot de coronacrisis ook de meeste spoed krijgen. Doel is het MKB en startup-ondernemers te helpen de crisis te overleven”.
Wethouder Henisch gaf vervolgens een inzicht in allerlei cijfers en bedragen, gelinkt aan wat landelijk aan de orde is.

Wethouder Theo Lemmen: “We hebben naar het busstation gekeken. Houd afstand en volg de nieuwe markeringen. We hebben ook de scholen gevraagd om nieuwe markeringen bij de oversteekplaatsen te plaatsen. Daarop hebben we nog geen antwoord ontvangen. In de Graafse binnenstad wordt aan water- en gasleidingen gewerkt. We hopen dat mensen hier hun gezond verstand gebruiken en de bedrijven kunnen blijven werken. Eénrichtingstrottoirs zijn moeilijk te realiseren omdat we in Grave ook de zorg voor blinden en slechtzienden hebben. Ten aanzien van het vergunningenbeleid kan ik meedelen dat er geen vertraging optreedt. Het werk loopt gewoon door. Het ziekteverzuim bij CGM lijkt mee te vallen. Houd rekening met enorme drukte bij de milieustraat in Haps. Mensen zitten rustig twee uur in de auto om een koffiemachine weg te brengen. De afvalinzameling gaat normaal door. De bakken voor textielinzameling zitten vol. Het ophalen van oud papier voor senioren KBO houdt binnenkort op”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: