ARENA: “Gemeenteraad stemt met hoofd en hart in balans”.

GraverMaat: De motie vluchtelingenkinderen werd aangenomen met 3 stemmen van de LPG en VVD en Keerpunt 2020 tegen.

Dus de stemverhouding was nu niet de gebruikelijke 8:7 verhouding. Voor stemden dus: CDA, VPGrave, Liberaal Land van Cuijk en de helft van de LPG fractie. 

Motie vluchtelingenkinderen

aangenomen in Grave

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl
GRAVE – De gemeenteraad van Grave stemde dinsdagavond in met een door Marion Hulsebosch (foto) van VPGrave ingediende motie over vluchtelingenkinderen. De Graafse raad schaart zich met dit besluit achter de andere 70 gemeenten in Nederland die al eerder dit besluit namen.

Marion legt uit waar het om gaat. “Griekenland heeft eind 2019 al aangegeven dat het niet alleen in staat is om de 5000 minderjarige alleenstaande kinderen in de vluchtelingenkampen op te vangen en te begeleiden, en deed een dringend beroep op de EU-landen om 2500 kinderen over te nemen. Het Kabinet Rutte kwam begin dit jaar met een aanbod om 3,5 miljoen Euro te doneren in plaats van de kinderen daadwerkelijk opvang en begeleiding te bieden. Met dat geld is Griekenland niet geholpen, omdat meer opvang en begeleiding binnen Griekenland niet gerealiseerd kan worden.”

Veel grote en kleine gemeenten geven nu het signaal af naar de regering om in de Tweede Kamer het debat te openen. “Daarna komt mogelijk alsnog het besluit op tafel, om geen geld voor dit doel naar Griekenland te sturen, maar 500 kinderen in Nederland op te nemen, net als 12 andere EU-landen al toegezegd hebben. In een aantal landen zijn de eerste kinderen al gearriveerd.”

Het NIDOS, de professionele voogdijinstelling voor vluchtelingenkinderen zal in dat geval voor de opvang en begeleiding zorgen. Zij hebben de juiste expertise in huis en beschikken over een gedegen netwerk van professionals en opvangmogelijkheden. Het NIDOS kan deze opvang en begeleiding bieden binnen het budget dat het jaarlijks van het Rijk ontvangt. Er zijn voor de gemeenten geen extra kosten aan verbonden.

Marion: “Als het Kabinet terugkomt op het eerder genomen besluit zullen in Grave 3 of 4 kinderen worden opgenomen, afhankelijk van de vraag die ons vanuit NIDOS bereikt. Opvang in gastgezinnen gebeurt uiteraard op basis van vrijwilligheid. Zowel de kinderen als de gastgezinnen worden door NIDOS begeleid worden.”

De indieners van de motie – VPGrave, Liberaal LvC en D66 – zeggen trots te zijn dat “de raad van Grave toonde dat politieke voorkeuren of kleuren geen rol hoeven te spelen in de discussie.” De motie werd aangenomen met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Volgens Marion heeft een gevoel van rechtvaardigheid en compassie, maar ook plichtsbesef de doorslag gegeven. “Nederland heeft het Kinderrechten Verdrag ondertekend en zich daarmee verbonden aan de internationale solidariteit om deze kinderen niet in de dramatische en uitzichtloze situatie in de vluchtelingenkampen aan hun lot over te laten. Bovendien is Nederland lid van de EU, dat schept de verplichting om Griekenland te helpen bij het oplossen van een Europees probleem.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: