Pastoor R. Aarden van de Graafse Sint Elisabeth kerk trekt er op Palmzondag op uit.

GraverMaat: Vandaag trof ik dit bericht aan op de website van de Sint Elisabeth parochie in Grave. En de ARENA schreef: 

Steeds meer kijkers voor missen

uit Grave

Onze pastoor trekt er Palmzondag op uit.
Bij pastoor R. Aarden is de laatste weken sprake van enige werktijdverkorting. Juist onder de huidige omstandigheden triest.
Er vallen immers her en der missen uit, terwijl hij tijdens zijn gebruikelijk huisbezoekjes nu juist het coronavirus kan overdragen.Deels vult onze pastoor vrijvallende tijd in met extra zorg voor de Heilige Missen via  kerkomroep.nl

Deels hij geeft hij zich over aan zijn opborrelende creativiteit.Met bijgaande ezel trekt hij na de Hoogmis van Palmzondag, 5 aprilop naar het Catharinahof om haar bewoners te verblijden met palmtakjes.

Of onze pastoor vervolgens doortrekt naar zijn dorpskerken
is afhankelijk van de conditie van zijn ezel, én de vraag of deze met hem een loopje neemt.

Voor alle duidelijkheid:
Er is géén Palmpasenoptocht en de harmonie blijft thuis!

Steeds meer kijkers voor missen

uit Grave

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl
GRAVE – Door de coronacrisis neemt het aantal kijkers van de heilige missen via de kerkomroep uit de Graafse Sint-Elisabethkerk steeds verder toe.

De Nederlandse bisschoppen hebben, in gesprek met het rijk, bepaald dat kerkelijke vieringen niet met gelovigen plaatsvinden. Voor uitvaarten wordt een uitzondering gemaakt. Daarvoor geldt een maximumaantal van dertig aanwezigen. Net als de ‘gewone’ eucharistievieringen worden ook uitvaarten vanuit de kerk van Grave uitgezonden via de kerkomroep, zodat deze live of later bekeken kunnen worden.

De heilige missen van dinsdag tot en met zaterdag om 09.30 uur en de hoogmis van zondag 11 uur worden live uitgezonden en zijn ook nadien te bekijken via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21547. Op zondagmorgen bestaat de kans dat vanwege (landelijke) drukte er alleen geluid wordt uitgezonden. Later op de dag is dan ook het beeld beschikbaar.

Parochianen die behoefte hebben aan een misboekje om de zondagsmis beter te kunnen volgen, kunnen dat aangeven via algemeen@st-elisabethparochie.nl.  Ook is pastoor Aarden rechtstreeks te bereiken via de parochietelefoon: 06-2278 4974.

Elisabetherk geopend als blijk van naastenliefde
De bisschoppen hebben kerken gevraagd om de deuren te openen voor aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en om een blijk van naastenliefde te geven ten behoeve van de plaatselijke voedselbank. Daarom is de Sint-Elisabethkerk iedere zondag geopend van 15 tot 17 uur. In de kerk en in de dagkapel staat een bus waarin een geldelijke bijdrage voor de Graafse voedselbank gedeponeerd kanworden. De dagkapel is dagelijks geopend tussen 9 en 17 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: