Dossier samenwerking Land van CuijkLaatste Nieuwspermanente campagneVoorpagina

Kieswijzer no. 25: Persbericht VVD: Grave heeft een nieuwe coalitie.

GraverMaat: Bij de ingekomen brieven van Grave trof ik dit persbericht van de VVD aan. Op de foto is Rob Bannink, VVD fractievoorzitter VVD Grave in druk overleg met de griffier om een motie samen te stellen; die in de laatste raadsvergadering werd ingediend.

Grave heeft een nieuwe coalitie; de Lokale Partij Grave samen met de Graafse VVD, ondersteund door Keerpunt ’10.

In de raadsvergadering van 18 februari jl. stapte Ben Peters op als wethouder van de gemeente Grave, nadat zijn partij, het CDA, op zijn ontslag had aangedrongen. De Lokale Partij Grave zegde eerder het vertrouwen op in het CDA als coalitiepartner.

De wethouder bezweek onder de druk van het CDA-partijbestuur en de CDA-raadsfractie, die in tegenstelling tot de na de verkiezingen gemaakte afspraken binnen de coalitie over een eventuele
herindeling, hierop terugkwamen en alsnog vroegtijdig de herindelingsdiscussie aan de orde wilde stellen en een verzoek voor een referendum hierover zouden ondersteunen.

Coalitiegenoot, de Lokale Partij Grave, kon oorspronkelijk instemmen met het aanblijven van de wethouder, ook zonder dat het CDA, deel uit zou blijven maken van de coalitie, mits de afspraken die in het coalitieakkoord waren gemaakt, onverminderd overeind zouden blijven en door de wethouder onderschreven zouden worden. Dat bleek niet het geval en ook de handreiking van de Lokale Partij
Grave om een referendum in mei van dit jaar te organiseren, was niet voldoende.

Als gevolg van de coalitiebreuk heeft de Lokale Partij Grave afgelopen weken de Graafse VVD en Keerpunt ’10 benaderd om deel te nemen aan een nieuw te vormen coalitie. Beide partijen hebben
zich uitgesproken over een zelfstandig Grave en zijn niet overtuigd van de voordelen van een herindeling, maar zijn wel bereid mee te werken aan het referendum in mei en bij voldoende draagvlak zich te richten naar de uitkomst. Na uitvoerig onderling overleg, zijn de drie partijen tot een akkoord gekomen, waarbij de coalitie gevormd zal worden door de Lokale Partij Grave en de Graafse VVD, gesteund door Keerpunt ’10.

Vooralsnog liggen er echter nog verschillende uitdagingen in Grave en is het voor de Graafse inwoners van belang, dat politieke discussies en meningsverschillen niet leiden tot stagnering of
erger nog het volledig stilvallen van de diverse plannen die Grave nog mooier en interessanter zullen maken en vooral ook beantwoorden aan de behoeften van de Graafse inwoners en ondernemers.

Nu de VVD is toegetreden tot de coalitie, zal zij ook een deskundige wethouder afvaardigen die de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling op zich zal nemen. De heer Theo Lemmen, woonachtig in
Escharen, heeft ruime ervaring als bestuurder van diverse bedrijven en (overheids)organisaties, gedegen inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke aangelegenheden en specifiek op het gebied van duurzaamheid. De coalitie, maar de Graafse VVD in het bijzonder, is erg verheugd met Theo Lemmen als kandidaat-wethouder.

In het belang van Grave, pleiten we ervoor dat de voltallige gemeenteraad zich constructief zal blijven opstellen om in onderlinge samenwerking tot mooie resultaten te komen voor onze
gemeenschap.

Deze nieuwe coalitie zal hier in ieder geval alles aan doen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontdek meer van Jacques Leurs

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder