Kieswijzer 6: Facebookberichten; Tom Schouten, Harry Daudt en Rob Slinkert.

GraverMaat: Op Facebook verschijnen ook berichten over de op handen zijn de burgerraadpleging. Vandaag drie bijdragen van Tom Schouten, Harry Daudt en Rob Slinkert.

Tom Schouten

Meten met vijf maten”

10 jaar lang was ik betrokken bij een muziekvereniging. Mocht ik o.a. meeonderhandelen over de huurprijs van huisvesting en Gemeentelijke subsidie. Gemerkt dat er verschillen in bedragen zijn tussen aangrenzende Gemeenten en de onze. Ik was, en ben, er grote voorstander van om dat ineens voor alle muziekgezelschappen in het Land van Cuijk te regelen. Gelijke monnikken, gelijk kappen. Tot nu toe zitten alle vijf Gemeenten daar ook nog eens afzonderlijk veel vergadertijd aan te spenderen……

…….niet de gemeente bepaalt het karakter van een dorp, maar de inwoners. Eenzelfde verhaal als hierboven zullen ook inwoners uit Langeboom, Rijkevoort, Haps, Oploo en al die andere dorpen van onze nieuwe gemeente kunnen vertellen. Daarom ben ik helemaal niet bang dat een grotere gemeente Land van Cuijk het karakter van de dorpen zal veranderen. Integendeel: onze dorpen zullen eerder nog beter voor zichzelf gaan opkomen…….

Harry Daudt

Voor alle duidelijkheid..het is 5 voor 12.

Dat ‘de Graafse Politiek’ op dit moment gekenschetst kan worden, als ‘de klucht van de koe’, van Brederode, neemt niet de onrust weg, onder de bevolking, dat Grave en haar kerkdorpen, ‘op verlies’ komt, als zij aansluit bij: ‘Gemeente Land van Cuijk’.

Dat zal niet bewaarheid worden. Nu al, zochten: Cuijk, Mill en Grave(CMG), samenwerking op Bestuurlijk terrein. Ze vonden dit: o.m.op de terreinen: zorg, onderwijs, onderhoud van het Openbaar Groen.
De ambtenaren van deze drie gemeenten, huisden ook samen, in een Gebouw.
Dit nu te moeten ‘ontvlechten’ kost een bom duiten; Cuijk en Mill zijn uit de samenwerking CMG gestapt; sluiten aan bij: Boxmeer en st.Anthonis.

Al jaren, deed CMG, ervaring op: in samenwerking en overleg. Ook kunnen ze binnen CMG makkelijker, knowhow uitwisselen, op voornoemde (beleids)terreinen. In harmonie, de vaak ingewikkelde bestuursvraagstukken te lijf. Dat heeft weinig tot niets te maken met ‘het dagelijks leven’ in de kerkdorpen en wijken van Grave. De wijk/dorpssfeer blijft, bij de gratie van de dorpelingen en wijkbewoners.

Het is de intentie van het Gemeentebestuur, om de ‘woonkernen’, mee te laten ‘denken en doen’. Eigenlijk gebeurt dat al, bij incidentele activiteiten, die de leefbaarheid in zo’n KERN, ten goede kan komen.
Een dorpswinkel, ondersteuning voor zorgverlening/verleners en huiswerkbegeleiding, zouden op het programma, kunnen staan. Het zijn voorbeelden.
Of deze initiatieven, ter plekke, uit de verf kunnen komen, blijft nu nog de vraag.

De huidige Gemeentebestuurders zijn eerder terug houdend, zelfs angstig, bij deze ‘publieks/burgerparticipatie’. Zij hebben m.i. nagelaten, om de Burgers, daarin ‘op te voeden’ en zelfs de Burgers, daarover te informeren.
Daar zit ‘m de kneep.
Laat het maar over aan: ‘de Vroede Vaderen’ en het ambtenarenkorps. Die weten ‘wat goed is voor ons’.
Daaruit valt de tegenvallende opkomst bij Verkiezingen
voor (lokaal) Bestuur, o.m. te verklaren.
Burgers…? Er wordt wel OVER hen beschikt, maar niet MÉT hen.
Onder een groter/ander Gemeentebestuur, krijgen BURGERS, een (nieuwe)kans op: Zelfbeschikking.
Dat dit niet op een dag… zal veranderen, moge duidelijk zijn.
Daarom moet aansluiting niet (nog eens)4 jaar, ‘op de lange baan’, worden geschoven.
Het is inderdaad: 5 voor 12.

AFTERPARTY

Na het Graafs Carnaval
de leut en de kater
de mombakkes, de dansmariekes
de optocht onder druppels regen

Komen we ‘m weer tegen:
de bittere pil, bitter(e) bal
van de schijndemocratie
op het peuterbordje van: ‘ons-burgers’

De zwarte gal
die over ‘ons-burgers’
wordt uitgespuugd
geen zegen….

over onze naaste toekomst.

Rob Slinkert

Repliek op de ingezonden tekst die Ben Litjens , de fractievoorzitter van de éénmanspartij Keerpunt 2010, in de Arena van zaterdag 29 februari 2020 heeft geplaatst.

De leugen als vijand en hoe een ‘waardige inwonersraadpleging’ door Keerpunt 2010 zelf wordt ontkracht.

1. Van een ‘Krachtig’ raadsbesluit kan, met een meerderheid van slechts één stem, geen sprake zijn.
2. Het is klinkklare onzin als er over ‘Opheffing van de gemeente Grave’ wordt gesproken. Als twee of meer zaken samen verder willen gaan, verdwijnt er géén maar worden ze één. (als 2 mensen trouwen verdwijnt er toch niet 1 ?)
3. De oppositie zou tegen een inwonersraadpleging zijn ? Op 4 november 2019 hebben de Graafse oppositiepartijen met een handtekeningactie al getracht de coalitie, waaronder Keerpunt 2010, te bewegen een inwonersraadpleging te organiseren. Als Keerpunt 2010 nu stelt dat de oppositie geen inwonersraadpleging wilde is dat een duidelijk en eenvoudig te verifiëren leugen!
4. Een ‘ordelijk en waardig’ referendum heeft geen onredelijk eisenpakket met vele werkelijk bizarre voorwaarden.
5. Een zeer suggestief gestelde bijsluiter vol met eisen is geen objectieve informatie maar een manier om stemgedrag te beïnvloeden door de compromisloze partij Keerpunt 2010, die de huidige ‘dubieuze cultuur’ wil handhaven ten koste van de zijns inziens ‘domme’ bevolking.

Hoe Keerpunt 2010 en de LPG samen met de VVD de politiek in Grave verkracht !!! Dit is een goed voorbeeld van dictatuur in een democratie. Dankzij de ‘zwijgende meerderheid’, mensen die geen boodschap aan politiek hebben en denken ‘het zal mijn tijd wel duren’, kunnen partijen die alleen op onderbuik gevoelens en populistische gedachten zijn gebaseerd met één zetel meer in de raad de dienst uitmaken. Bah.

Eén gedachte over “Kieswijzer 6: Facebookberichten; Tom Schouten, Harry Daudt en Rob Slinkert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: