Voor de verkiezingen plaatste ik dit bericht over De Opiniepeiling; neutraal advies Keerpunt 2010.

Om u een handje te helpen hier de zes standpunten van de partijen over zelfstandig of gefuseerd Grave:

Woensdag a.s. kunt u behalve een stem op uw favoriete kandidaat raadslid ook de opiniepeiling over de toekomst van bestuurlijk Grave invullen.

Bij de college/coalitie/raadsprogramma onderhandelingen gaat de uitslag van deze opiniepeiling beslist een doorslag gevende rol spelen.

Als de twee partijen die Grave kost wat kost zelfstandig willen houden, LPG en VVD, een meerderheid krijgen en de opiniepeiling “winnen” kunnen de “onderhandelingen” via een ‘keukentafelgesprek” ten huize van broer of zus Bannink snel gevoerd worden.

Als de meerderheid van de kiezers kiest voor de grote of kleine herindeling en de uitslag van de opiniepeiling ook in het voordeel van fusie uitvalt dan kunnen CDA, VPGrave en D’66 het initiatief nemen voor de onderhandelingen.

 • LPG: Grave moet zelfstandig blijven.

 • VPGrave: Grave moet op een termijn van 5 jaar opgaan in een gemeente Land van Cuijk.

 • Keerpunt:      De gemeente Grave moet..

 • a. Zelfstandig blijven.

 • b. Opgaan in een grote gemeente LvC.

 • c. Samengaan met Cuijk en Mill.

 • Keerpunt 2010 wil de inwoners de kans geven om zich hierover uit te spreken.

 • Daarom zijn we neutraal.

 • Wij respecteren de uitslag van de opiniepeiling.

 • Wij willen hoe dan ook kernendemocratie gaan invoeren.
 • CDA: Grave moet herindelen naar een gemeente Land van Cuijk en  kernendemocratie in gaan voeren.

 • VVD: Grave moet zelfstandig blijven.

 • D’66: Grave opgaan in een grote gemeente Land van Cuijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: