Rapportage MKB-vriendelijkste gemeente 2018 Grave is in onze handen.

GraverMaat: Diverse keren heeft Ben Litjens gevraagd naar het rapport van het MKB. Na het weekend kregen we het rapport. Ook de andere raadsleden ontvangen het rapport. Hoopvol is dat Grave de laatste plaats (65) heeft ingeruild voor plaats 51.

Dit rapport is openbaar geworden dagelijks voordat de gemeente Grave, vertrouwelijk, sprak over hoe de ambtelijke ondersteuning in de toekomst ingevuld moet worden.

Nu Cuijk en misschien ook Mill uit de ambtelijke organisatie CGM stappen moet Grave een nieuwe ambtelijke organisatie gaan opbouwen. Ook dat gaan de ondernemers van Grave ondervinden.

Misschien kunnen we dat in de MKB rapportage 2020 terug zien? Deze rapportage kan dus als een nulmeting gaan dienen. 

Voorwoord

Voor u ligt het resultaat van het in 2018 gehouden onderzoek naar de MKB-vriendelijkst gemeente van Nederland, met een verbijzondering naar uw gemeente.

Op basis van dit onderzoek is een ranglijst opgesteld en is in het voorjaar van 2019 de MKB-vriendelijkste gemeente bekend gemaakt.

De MKB-vriendelijkste gemeenteprijs is een initiatief van MKB-Nederland en dient als stimulans voor gemeenten om zich in te blijven spannen voor het midden- en kleinbedrijf en een optimaal ondernemingsklimaat te creëren. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova.

Wij bedanken op deze plek alle ondernemers en gemeenten die hun medewerking aan dit onderzoek hebben verleend.

Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om gemeenten inzicht te geven in de mening van “hun” ondernemers en de gemeenten te stimuleren om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren.

Op basis van dit onderzoek is de ranglijst opgesteld van de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze ranglijst geeft aan wat de relatieve positie van iedere gemeente is als het gaat om de kwaliteit van het ondernemersklimaat. De ranglijst zegt niet zozeer iets over de absolute prestaties van de afzonderlijke gemeenten, als wel over de prestaties in vergelijking met andere gemeenten.

De plaats op de ranglijst is gebaseerd op vier pijlers:

1. De tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente.

2. Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente.

3. De gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf.

4. De beleving van de gemeentelijke lasten (prijs-kwaliteitsverhouding).

Ranglijst tevredenheid van de ondernemers.

Op de eerste plaats staat de gemeente Boekel met een 7,6.

Mill staat op plaats 11 met een 7,2.

Boxmeer staat op plaats 38 met een 6,6.

Grave staat op plaats 43 van de 55 Brabantse gemeenten. Cijfer: 6,5.

Ranglijst imago van de gemeente.

Op de eerste plaats staat de gemeente Eindhoven met 3,22.

Boxmeer staat op plaats 12 met 0,33.

Cuijk staat op plaats 13 met 0,27.

Grave staat op plaats 52 het cijfer 0,02 van de 55 Brabantse gemeenten.

Ranglijst communicatie en beleid.

Oss staat op de eerste plaats.

Mill staat op plaats 7 met het cijfer 2,2.

Boxmeer staat op plaats 28 met het cijfer 1,9.

Grave staat op plaats 35 met het cijfer 1,8.

Cuijk staat op plaats 47 met het cijfer 1,7.

Beoordeling prijs-kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten.

Bergeijk staat op 1 en Oss op 3.

Boxmeer staat op plaats 22 met het cijfer 6,4.

Grave staat op plaats 56 van de 59. Met het cijfer 5,4.

Totale ranglijst provincie Noord-Brabant.

Eindhoven, Oss en Uden staan bovenaan deze lijst met rapportcijfer 7,3 en 7,2.

Grave staat op plaats 51. Grave stond in 2015/2016 op de laatste plaats en wel plaats 65.  Grave heeft een 6,5.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: