De Gelderlander: Oss fuseert liever niet met Grave.

GraverMaat: Gemeente Oss heeft een zienswijze ingediend.

Journalist Herman Wissink schrijft in onderstaand artikel dat Oss liever niet met Grave fuseert.

Hij schrijft dat Grave als een Gallisch Dorp in de Romeinse tijd alleen komt te staan.

Toegevoegd: Het onderliggende stuk; de zienswijze van de gemeente Oss.

Een fusie van Grave met de gemeente Oss? Niet logisch, concluderen burgemeester en wethouders van Oss.

Als de gemeente Grave ooit kiest voor een gemeentelijke fusie, anders dan met de andere gemeenten in het Land van Cuijk, dan is Oss geen optie. Dat schrijft het college van Oss aan het Graafse bestuur. Het is een reactie op de aanstaande herindeling die moet leiden tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Ruim een half jaar geleden opperde Alex van Megen, fractievoorzitter van het CDA in Grave, dat een herindeling van Grave met Oss of Uden tot de mogelijkheden behoorde en dat niet louter naar een fusie binnen het Land van Cuijk gekeken moet worden. Intensieve samenwerking met Wijchen of Heumen in Gelderland behoort volgens Van Megen ook tot de mogelijkheden.

Van Megen wil, zo zei hij begin juli vorig jaar, verder kijken dan de keuze tussen zelfstandig blijven of één gemeente Land van Cuijk. ,,Wij verbreden onze blik”, zei hij.

‘Hoewel een herindeling met Grave Oss tot het inwoneraantal van 100.000 inwoners kan brengen, zou dit voor de inwoners van Grave niet dezelfde versterking betekenen als samengaan met het Land van Cuijk heeft. Wij roepen Grave en Mill nadrukkelijk op om zich aan te sluiten’, aldus Oss.

In Mill wordt volgende week donderdag een volksraadpleging gehouden over de herindeling. Een kleine meerderheid in de gemeenteraad van Mill wil zelfstandig blijven, maar is bereid bij Land van Cuijk aan te sluiten als de meerderheid van de inwoners dat aangeeft.

Mocht een meerderheid voor herindelen met Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis kiezen, dan komt Grave, nu Oss de deur heeft dichtgegooid, als een Gallisch dorp in de Romeinse tijd alleen te staan.

Inwoners van de gemeente Grave mogen ook nog stemmen over de eigen bestuurlijke toekomst, maar waarschijnlijk pas tijdens de raadsverkiezingen in 2022.

Zienswijze Oss.

LS,

Een vertegenwoordiging van de drie gemeenten betrokken bij het herindelingsontwerp Land van Cuijk heeft een bezoek aan Oss gebracht om het ontwerp toe te lichten en te bespreken.
Naar aanleiding van de plannen geeft de gemeente Oss een positieve zienswijze op dit herindelingsontwerp.

Dat lichten we hieronder graag toe.

Draagvlak
Wij zien dat na enige aarzeling de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer nu voorwaarts gaan op het herindelingspad. Bij Cuijk is er breed draagvlak voor herindeling vanaf de start van de
ambtelijke samenwerking met Grave en Mill. Wij vinden het jammer dat Grave en Mill op dit moment blijven steken in een ambtelijke samenwerking. Dit maakt de nieuwe herindeling onnodig complex. Toch kan deze complexiteit, wat Oss betreft, geen reden zijn om niet voluit door te gaan met de beoogde samenwerking. Wij roepen Grave en Mill nadrukkelijk op om zich aan te sluiten, maar willen hier benadrukken dat de beoogde herindeling geen vertraging moet oplopen om de deadline niet te frustreren.

Interne samenhang
De vijf gemeenten presenteren zich regionaal al jaren als het land van Cuijk. Er zijn vele samenwerkingsverbanden binnen het Land van Cuijk, men stuurt naar bestuurlijke overleggen soms 1 afgevaardigde, etc. Wat de gemeente Oss betreft is deze samenhang onomstreden.
Hoewel Grave aan Oss grenst, zou het niet logisch zijn als Grave zich naar Oss wendt.

Hoewel een herindeling met Grave Oss tot het inwoneraantal van 100.000 kan brengen, zou dit voor de inwoners van Grave niet dezelfde versterking betekenen als die samengaan met het Land van Cuijk heeft.

Herindelingen vinden naar de visie van de gemeente Oss plaats
conform de natuurlijke oriëntatie van de inwoners. Deze is onbetwist het Land van Cuijk voor alledrie en allevijf de gemeenten. De naam is daarom goed gekozen.

Regionale samenhang.

Het Land van Cuijk hoort bij Noordoost Brabant en heeft ook een sterke oriëntatie op de regioNijmegen. De gemeente Oss is zeer positief over de versterking door de voorgenomen herindeling en verzoekt met nadruk om ervoor te zorgen dat de herindeling niet leidt tot regionale andere keuzes. Het Land van Cuijk is van belang voor de versterking van AgriFood Capital. Van meet af aan heeft Oss gepleit voor een stevig Land van Cuijk als partner in de regio.

Bestuurskracht

Gezien het toenemend aantal gemeentegrensoverschrijdende opgaven betekent de voorgenomen herindeling een versterking van de bestuurskracht in de regio. De nieuwe gemeente kan investeren in meer strategische en tactische capaciteit, die nodig is voor de
grote regionale opgaven, terwijl uit onze ervaring na diverse herindelingen met veel kernen het bestuur alle mogelijkheid heeft om nabij de burger te blijven. Ook vanuit bestuurskracht juichen wij deze herindeling toe.

Conclusie

U zult begrijpen, dat wij concluderen dat de fusie een goede oplossing is voor de opgave waar gemeenten en onze regio nu voor staan. Wij vinden de voorgenomen herindeling consistent,
gegeven de samenhang binnen het Land van Cuijk en correct, vanuit oogpunt van (regionale) bestuurskracht.

Hoogachtend,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: