ARENA: “Het U-woord van herindeling en herhalingsdebatten.

GraverMaat: In de ARENA schrijft Freddy zijn kijk op de raadsvergadering.

Raadsvergadering Grave al in kerstsfeer

Door Freddy Klooté
GRAVE – Dinsdagavond werd de laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar gehouden. Vreedzaam, harmonieus, respectvol, conform de opdracht die in het Kerstverhaal verborgen zit. Ach, natuurlijk kwam ook het H-woord van herindeling en herhalingsdebatten weer uitgebreid ter sprake, maar ook dit bleef met wederzijds respect binnen de lijnen van fatsoen. De VAR, in de persoon van burgemeester Lex Roolvink, diende niet tussenbeide te komen. Er kon zelfs gelachen worden. Op sommige momenten bleek het achterste van de tong van enkele raadsleden bezaaid met humor.

Edwin van Kraaij (links), Alex van Megen (midden) en Ben Litjens.

Het college van Grave had op uitnodiging van de CBA-gemeenten (Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis) gereageerd op het herindelingsontwerp van de drie gemeenten. De brief van het Graafs college getuigde van respect en bezorgdheid. “We respecteren de door u gemaakte keuze. Wel willen wij een zorg naar u uitspreken. Het besluit van de gemeente Cuijk om te fuseren met de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis heeft in twee opzichten verregaande consequenties voor de Gemeenschappelijke Regeling CGM”. Die twee consequenties zijn het opbouwen van een nieuwe organisatie en de positie van de ambtenaren van de huidige organisatie CGM.

Reacties uit de raad
Edwin van Kraaij (LPG) mocht het spits afbijten: “De gemeente Cuijk besluit te gaan herindelen met Boxmeer en Sint Anthonis. Daarvoor willen ze uit de gemeenschappelijke regeling wat betreft de ambtelijke organisatie treden. De nieuwe fusiegemeente CBA wil de volledige ambtelijke organisatie overnemen en wij als gemeente Grave mogen onder bepaalde voorwaarden taken afkopen”. Op 12 november was van CBA een brief ontvangen. Edwin van Kraaij: “Een oplegbrief. Alleen het woord al. Daarin stond: “Omwille van de helderheid voor alle medewerkers in het Land van Cuijk en de voortgang in ons herindelingsproces willen wij uiterlijk 24 december 2019 van u – naast uw politiek/bestuurlijke reactie op het herindelingsontwerp – een intentiebesluit vernemen om tot de vorming van een regiemodel te komen, dan wel uw conclusie te vernemen dat het regiemodel een onhaalbare variant blijkt te zijn”.

En er was nog een brief binnengekomen. Van burgemeester Hillenaar van Cuijk: “De vormgeving van een regiemodel mag uit ons wederzijds belang niet ten koste gaan van de efficiency en slagkracht van onze nieuwe organisatie. Als stuurgroep CBA stellen wij daarom, als mogelijke opdrachtnemer, randvoorwaarden aan deze vorm van ambtelijke dienstverlening. Wij werken deze randvoorwaarden momenteel uit in een bestuurlijk discussiememo”. In het voetbal zou men zeggen: “Aanval is de beste verdediging”. Ben Litjens (Keerpunt 2010) heeft daar zijn eigen variant op: “Wij moeten daarop geen brief sturen. Maar een gepeperde rekening. Meteen te betalen. Nou ja, in termijnen mag ook”. Ben Litjens is voor eens en altijd boos op de vlucht van Cuijk uit de gezamenlijke werkorganisatie CGM.

Alex van Megen (CDA) ziet de financiële bui voor Cuijk al hangen als die definitief uit CGM stapt: “Vanuit hun perspectief begrijpelijk dat ze hom of kuit willen. Cuijk ziet de uitredingskosten als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen. Wij willen pal staan voor een goede dienstverlening aan de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp. De stap die destijds is gezet in de gemeenteraden van Cuijk, Mill en Grave was een goede. Misschien wel een grote sprong voorwaarts. We blijven pal staan voor deze organisatie. Het is belangrijk dat we dat signaal duidelijk voor het voetlicht brengen. Cuijk moet dat beseffen voordat ze, met alle financiële gevolgen van dien, definitief besluiten eruit te stappen”.

De oppositie vond de door het college opgestelde brief aan CBA maar niks. Hennie Bongers (LLvC): “We gaan niet meewerken aan deze zienswijze. Deze brief is nietszeggend”. Marion Wierda (D66): “Er staat helemaal niks in deze brief. Dit illustreert de politieke verlamming. De diepe verdeeldheid”. Astrid Bannink (LPG): “Nou, die verdeeldheid valt wel mee. Er zijn vier mensen tegen, maar wel elf vóór. En dat mag je een meerderheid noemen”. Jacques van Geest (VPGrave): “We redden het financieel niet. De brief is nietszeggend. We komen met een eigen zienswijze”. Rob Bannink: “Als je gaat herindelen, wordt dan alles beter? Wat er straks in Mill gaat gebeuren met de opiniepeiling zal de toekomst van CGM bepalen”.

Burgemeester Lex Roolvink: “Op 28 maart 2020 neemt CBA het besluit dat de hele herindeling in gang wordt gezet”. De door LPG en CDA middels een amendement gewijzigde brief werd met 10 stemmen vóór en 5 stemmen tegen aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: