Toekomst Wijkraad De Zittert-Rode Dorp in Grave onzeker

GraverMaat: In de MaasDriehoek verscheen dit bericht. Hopenlijk lukt het om nieuwe bestuursleden te werven. Veel succes huidig bestuur.
Jullie verdienen een grote opkomst.
Het wordt veel besproken binnen de wijk De Zittert-Rode Dorp in Grave: de wijkraad is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden om de toekomst van deze wijkraad te kunnen garanderen. Eind 2019 zullen twee van de drie bestuursleden, de wijkvoorzitter en de wijksecretaris, afscheid nemen. “Het wordt na vele jaren tijd om het stokje over te dragen”, vertelt aftredend wijkraadvoorzitter Richard van Cleef. Daarom is op donderdag 12 december een openbare wijkvergadering.

Van Cleef uit zijn zorgen: “Wij hebben de afgelopen zeven jaar, met een te klein wijkraadbestuur, getracht onze wijk een extra impuls te geven, maar met een te klein wijkbestuur gaan we het de komende tijd niet redden. De gemeente moet beseffen dat door het ontbreken van onder meer een gemeenschapshuis naar ratio en overige voorzieningen, de wijkraad en vrijwilligers, die veel hart hebben voor leefbaarheid van onze wijk, zwaar beperkt worden. Dat is een frustrerende gewaarwording, waardoor veel wijkbewoners zich door de lokale politiek in de steek gelaten voelen.”

Wijkgebouw
Dat in korte tijd 364 handtekeningen voor burgerinitiatief ‘Behoud GVV-kantine als gemeenschapshuis’, is een teken dat de wijkbewoners de moed nog niet willen opgeven. Deze gezamenlijke bezorgdheid is door Martijn Tap binnen het spreekrecht in de gemeenteraadsvergadering van 5 november duidelijk verwoord en hopelijk door het college en de raad goed begrepen. Tap: ”Het is een belangrijke zaak voor onze wijk om een gemeenschapshuis als wijkcentrum te hebben. Passende binnen de belofte van een kernendemocratie, zoals dat eensluidend door de Graafse politiek gepredikt wordt. Na woorden wordt het tijd voor daden.”

Breed draagvlak
De eerste stap hierin zou een nieuw te vormen wijkraad zijn, die een breder draagvlak heeft binnen de wijk. Dat draagvlak zal door de bewoners zelf gecreëerd moeten worden door deel te nemen aan de komende wijkraadsvergadering, stelt Van Cleef. “Pas als we een nieuwe en grotere wijkraad hebben kunnen we de gemeente en de raad aan hun verkiezingsbeloften herinneren”, onderstreept hij. “Zonder aanwezigheid van een wijkraad zal de wijk sneller achterstallig worden en verder verpauperen. De wijk verliest hun klankbord en recht op toelages voor de wijkactiviteiten en IDOP-gelden voor wijkprojecten. We hopen dat het niet zo ver komt.”
De wijkraad houdt een openbare vergadering over dit onderwerp op donderdag 12 december vanaf 19.00 uur in de GVV’57-kantine in Grave.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: