L. Kamps: weer verdere lastenverzwaring voor burgers van Grave.

GraverMaat: In de Arena staat een artikel van L.Kamps van VPGrave.

Hij wijst op de cijfers van een recent MKB rapport.

Onze fractievoorzitter was toegezegd om dit rapport ter inzage te krijgen.

Maar tot op heden heeft hij nog niets in kunnen zien.

Dus heeft hij daar recentelijk vragen over gesteld. Indien dit rapport in handen van Ben is publiceer ik de voor Grave e.o. van toepassing zijnde gegevens.

Dus nog even geduld a.u.b.

In november vergaderde de gemeenteraad over de begroting. Punt van bespreking was onder meer de wens van diverse sportclubs en organisaties om tegemoet te komen aan hun (gerechtvaardigde) subsidieverzoek. De Raad heeft ervoor gekozen om hiermee in te stemmen. Omdat die keuze betekende dat er een nog groter tekort zou ontstaan op de begroting, is het besluit genomen om de WOZ met ruim 6%te verhogen!

De coalitie had ook kunnen kiezen om bijvoorbeeld met twee wethouders verder te gaan, maar nee, ze kiezen voor lekker gemakkelijk. De burgers kunnen nog wel wat extra belast worden. En dat terwijl Grave al een van de duurste gemeentes in het Land van Cuijk is! En Grave wordt niet alleen voor burgers steeds onaantrekkelijker. Ook voor ondernemers is het steeds minder prettig om zich e te vestigen in deze stad. In het recente rapport van MKB-Nederland bungelt Grave onderaan het lijstje als het gaat om de verhouding lasten versus kwaliteit dienstverlening. Grave zit ver onder het gemiddelde! Tja, zelfstandigheid heeft een prijs en de burgers en de ondernemers van Grave betalen die!

Léon Kamps
VPGrave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: