Beeldverhaal van de raadsvergadering.

GraverMaat: Wilt U een vergroting van de kleine foto’s zien?

Dan kunt u door er op te klikken deze afbeelding zien en gratis downloaden. 

Protest in de entreehal beneden.
Zelfs staanplaatsen in de raadszaal.
Applaus vanaf de publieke tribune na het aanbieden van de ‘petitie-handtekeningen”.
De eerste inspreker bepleit een “toekomst” van de vrijkomende GVV’57 kantine voor de Wijk Grave West.
De heer Tap biedt zijn steunbetuigingen aan voor zijn plan met de Bikkelbunker.
De tweede inspreker: De directeur van Biblioplus spreekt in over de desastreuze bezuinigingen op de schoolbiebs.
Veel aandacht voor de directeur van Biblioplus.
Ook hij kreeg veel bijval vanaf de publieke tribune.
Zelfs op de bovenhal gingen de handen op elkaar.
Het aanbieden van de handtekeningen werd aangekondigd d.m.v. een presentatie.
Steunbetuigingen van een vrijwilligster van een schoolbieb worden aangeboden aan de burgemeester.
Inspreekster no.3 . Zij is schoolhoofd van een Graafse basisschool.  Naast haar Hennie Bongers en Marion Wierda.
En ook weer applaus.
De jongste inspreker ooit werd bijgestaan door zijn vader oud-SP raadslid Frank Stoffer.
Groot applaus voor de jongste inspreker.
En ook applaus van moeder en broertje.
Overzichtsfoto tijdens het inspreken.
Hans Satter daagt Astrid Bannink uit om excuus aan te bieden voor haar suggestieve uitlatingen tijdens een openbare werkbijeenkomst over Hans Satter. Later deed ze dat ook. Heel moedig omdat zo in het openbaar te doen.
Ook applaus voor zijn inbreng.
Het bleef ook nog lang druk op de gang.
Louis Sparidans vertelt zijn verhaal over de pluche Kringloop stoelen. Jammer er waren er niet genoeg. Anders had hij ze meegenomen.
Er is soms ook tijd voor humor dankzij onze nestor Jacques van Geest.
Leo de Vreede biedt zijn diensten aan bij het oplossen van de voortgang van het herindelingstraject.
U ziet hier de drie wethouders op hun ruggen.
De laatste inspreker spreekt over de teleurstellingen bij de diverse sportclubs over het mislukken van de lancering van de sportnota en het niet verstrekken van subsidies.
Inspreker van de sportbestuurder namens vele medebestuurders en links de wethouder sportzaken Rick Joosten.
Installatie van Een nieuw VVD commissielid.
Links wethouder Peters en rechts raadslid Hennie Bongers. Plek voor insprekers in hun midden.
Cuijks raadslid staat verbaasd te luisteren naar de diverse argumenten over voor of tegen herindelen.
Bezorgd gezicht van wethouder Rick Joosten die de zware portefeuilles sport en financiën heeft en ook nog onthulde dat hij de verantwoordelijk wethouder personeelszaken ambtelijke samenwerking is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: