Roland Eijbersen wil dat Grave Manifest iedereen doet mee ondertekent.

GraverMaat: Na het lezen van het digitale bericht in de Gelderlander over het besluit van Sint Anthonis om dit landelijk Manifest te ondertekenen las ik bij het doornemen van de door de raadsleden gestelde vragen en antwoorden het bovenstaande onderwerp waar ik in het verleden regelmatig vragen over stelden.

Dus in Grave doen we er nog een flinke tijd over voordat dit Manifest ondertekend wordt.

Het kan ook anders bewijst Sint Anthonis!

Denk maar aan fietsenchaos bij de bushalte en het nog steeds afgesloten trottoir in de Maasstraat ter hoogte van het Palazzo Theater.

Zo hangt de gehandicapte vlag er in Grave momenteel bij blijkt uit de beantwoording. 

Manifest Iedereen doet mee!

Met de ratificatie van het VN-verdrag Handicap door Nederland moeten ook gemeenten actief uitvoering geven
aan dit verdrag. Wij willen een inclusieve gemeente zijn, ook voor mensen met een handicap. Dit is een streven
waar het CDA volledig achter staat. Sinds kort is er een initiatief dat gemeenten worden gevraag om het manifest ‘Iedereen doet mee!’ te tekenen, aangemoedigd door de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. Tientallen gemeenten hebben dit manifest ondertussen getekend.

Is de gemeente Grave bereid om op korte termijn het manifest ‘Iedereen doet mee!’ te ondertekenen en daarmee één van de koplopers onder gemeenten te zijn en de minister van Gehandicaptenzaken hiervoor uit te nodigen?
Zo nee, waarom niet?

Beantwoording vragen over Manifest Iedereen doet mee!

In 2018 ontwikkelden 25 koplopergemeenten, samen met ervaringsdeskundigen, een manifest waarin zij aangaven wat zij binnen het VNG-project Iedereen doet mee! wilden bereiken.

Inmiddels zijn steeds meer gemeenten met hun ervaringsdeskundigen aan de slag met het VN-Verdrag. Als een gemeente het manifest wil ondertekenen moet men aan een aantal criteria voldoen.

Criteria die de VNG en de Alliantie VN-Verdrag samen
hebben opgesteld:

 • De aanmelding om te tekenen is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en (belangenbehartigers van) mensen met een beperking.
 • De gemeente werkt – op sommige terreinen – al samen met mensen met een beperking.
 • Toegankelijkheid en inclusie staan hoog op de agenda.
 • Er zijn al een drietal initiatieven op het gebied van toegankelijkheid in gang gezet.
 • Deze initiatieven dragen bij aan een inclusieve en diverse samenleving.
 • Een afgeronde Lokale Inclusie Agenda is niet noodzakelijk, wel moet er (aanwijsbare) intentie zijn om daar actief mee aan de slag te gaan.
 • We gaan een startnotitie opstellen waarin we beschrijven hoe we in 2020 met de Lokale Inclusie Agenda aan de
  slag gaan.
 • Er zal een inventarisatie worden gemaakt (0-meting) van de zaken die al goed geregeld zijn en waar nog verbeterpunten te realiseren zijn.
 • Platforms voor mensen met een beperking behartigen de belangen voor mensen met een beperking en zijn vaak ervaringsdeskundigen.
 •  In het gehele proces zal heel nadrukkelijk gezamenlijk met het platform voor mensen met een functiebeperking Grave (en ev. andere partijen) in de voorbereiding van de te houden startbijeenkomst/brainstormsessie worden opgetrokken om draagvlak te creëren en een actieplan op te stellen.
 • Zodra alle partijen van mening zijn dat er een aanmelding gedaan kan worden voor ondertekening van het manifest zullen we dit doen.
 • De VNG en de Alliantie VN-Verdrag beoordelen de
  aanvraag.
 • Vervolgens bepreken zij met onze gemeente hoe de bekendmaking wordt georganiseerd.
 • Zodra we in gezamenlijkheid met de mensen waar het om gaat en betrokken organisaties en inwoners duidelijk hebben waar
  we voor staan, wat we gaan doen en wat we willen bereiken zullen we zo spoedig mogelijk het manifest ondertekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: