Gemeenteraad unaniem voor aanleg rotonde Velp en verplaatsing Tango

GraverMaat: De Gelderlander schreef:

Groen licht voor nieuwe plek

Tango

De verkeersveilige rotonde op de N324 in Velp wordt met zekerheid aangelegd. Daarmee verhuist tankstation Tango naar het bedrijventerrein Wisseveld in Grave. De gemeenteraad van Grave ging hier gisteravond unaniem mee akkoord.

Mijn aantekeningen.

Afmeldingen: De raadsleden Van Megen en Hulsebosch

Documenten zijn toegevoegd.

Inbreng Ben Litjens.

Inbreng raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 tijdens de extra raadsvergadering op 8 oktober 2019

Betreft Agendapunt 6: Herinrichting N 324 rotondes Tolschestraat te Velp en  Industriestraat te Grave.

Wederom constateer ik dat er veel gedoe is over de verbetering van de N 324.

Deze provinciale weg zou worden heringericht om de veiligheid te vergroten.

Ik weet niet of hierover al iets te zeggen valt of dit doel voor het reeds uitgevoerde deel is bereikt?

Keerpunt 2010 kiest als basis voor zijn standpunt dat de veiligheid met de te kiezen oplossing het meest is gediend.

Maar hierover lees ik in het advies van het College niets.

In de nieuwste rapportage Stand van Zaken wordt daarover ook niet iets gezegd.

Wel schrijft de Provincie daar uitvoerig over. Dat lijkt mij verstandige kost.

Rotonde Industriestraat

Deze rotonde is wat mij betreft in de huidige uitvoering een goede rotonde.

Het argument van het bezwaarschrift van GBB tegen de bestemming van een benzinestation vind ik valide namelijk dat kwaliteitsbebouwing ten behoeve van het plan Wisseveld bij de toegangsweg tot Wisseveld zich niet verdraagt met een benzinestation.

Wat mijn probleem met de GBB is dat deze projectontwikkelaar tot op heden niets heeft laten zien van enige kwaliteitsbebouwing op het Wisseveld.

Er is nog steeds niets gebouwd terwijl er volgens de voorzitter van uw College nog in 2018 is medegedeeld dat er intensief overleg met de GBB plaatsvindt en op korte termijn (in 2018) resultaat zouden zien.

Zichtbaar resultaat tot op heden: nul komma nul.

Dus ik beschouw het argument van GBB als een gelegenheidsargument.

Wordt ook hier weer een heksenbrouwschel gefabriceerd zoals ook bij dit voorstel het geval is?

Wel zullen over 10 jaar benzinestations worden gesloten en worden omgebouwd tot laadplaatsen voor elektro auto’s.

Daarmede zal het geheel minder een probleem zijn.

De gemeente kan ook eisen stellen aan de vormgeving en aankleding.

En de GGB zal over 10 jaar nog wel niets gebouwd hebben.

Rotonde Tolschestraat te Velp

Deze rotonde is een verbetering voor de verkeersveiligheid.

De provincie is daarvoor verantwoordelijk.

De provincie krijgt voor het onderhoud en verbetering geld uit de opbrengst van de wegenbelasting via de provinciale opcenten.

Als de verkeersveiligheid een rotonde vergt dan is de consequentie dat de provincie dat betaalt.

Nu moeten wij volgens het laatste bericht maar tekenen bij het kruisje.

Ik vraag mij af wie het overleg met de provincie heeft gevoerd, welke bestuurders daarvoor verantwoordelijk zijn en hoe het kan dat wij als gemeenteraad overal buiten worden gelaten?

Regelmatig hoor ik van inwoners dat zij een geschil hebben met de gemeente maar als raadslid wordt men overal buiten gelaten.

Welke politieke consequenties worden aan deze kwestie “tekenen bij het kruisje” verbonden?

Voor mij is de beste locatie voor een benzinestation nabij de rotonde bij de Bonskazerne.

Maar dit kan niet volgens het College.

Bij de ontwikkeling van de plannen voor verbetering van de N 324 was dit toch een mogelijkheid geweest? Kunt u daar een toelichting op geven?

En nu nog naar de St. Elisabethstraat.

De provinciale wegen N324 en N321 kruisen elkaar ter hoogte van de N324.

Na meer dan 15 jaar overleg ligt er nog geen tracé vast.

Is dit geklungel of is dit wanhoop?

Wordt er opnieuw een heksenbrouwschel gereed gemaakt door een bestemmingsplan voor het Visioterrein te maken met allerlei ad hoc besluiten?  

Daarbij denk ik aan de nieuwbouw van de school, het parkeerterrein voor Prinsenstal, de herbeleving van de Hampoort, het onbekende tracé van de N321, de geplande woningbouw op dit terrein enz.

Kunt u dat toelichten of wij hier weer opnieuw problemen kweken door zogenaamd gelegenheidsbeleid?

Ik voel mij bij het huidige voorstel met betrekking tot de aanleg van de rotonde in Velp en Grave niet goed. Mijn overtuiging is dat er ergens een beerpunt aanwezig is die flink verzegeld blijft.

Graag ontvang ik een helder antwoord op mijn vragen.

Het College zou er verstandig aan doen om volledige opening van zaken te geven.

Ik wacht eerst de antwoorden af.

Voor mij staat wel vast, dat er ook een rotonde moet komen bij de Tolschestraat te Velp.

Veiligheid voor alles. Ook al komt dat tot stand via geklungel.

Veiligheid is het belangrijkste.

Jacobs

CDA omarmt de verplaatsing. Memo is voldoende. Rotonde draagt bij aan veiligheid. Wij steunen voorstel.

Hennie Bongers

We zullen instemmen met het raadsvoorstel.

Marion Wierda

Geen schoonheidsprijs planvorming. Veiligheid belangrijk. Verplaatsing acceptabel. We kunnen instemmen met voorstel.

Mevrouw Bannink

We stemmen in met het voorstel. Is het een collegebevoegdheid of raadsbevoegdheid? Geen keuze. We betreuren het dat de benzinepomp bij de entree van Grave komt.

Rob Bannink

Akkoord.

Jacques van Geest

Akkoord.

Ben Peters

Raad moet bestemmingsplan vaststellen.

Stemming: Unaniem aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: