LPG: 11 redenen waarom wij geen herindeling naar een Land van Cuijk willen.

GraverMaat: Daags na de publicatie van de nieuwe naam Land van Cuijk plaatste de LPG dit bericht op haar Facebookpagina.

De Gelderlander schreef ook vandaag dat de LPG nog steeds de kleine fusie van Cuijk, Mill en Grave wil.

De Gelderlander: In Grave en Mill wordt gehoopt dat de gemeenteraad in Cuijk alsnog kiest voor een samengaan met die twee gemeenten.

De oppositiepartijen willen een nieuwe burgerpeiling en zijn daarom in actie gekomen.

Keerpunt 2010 wil graag een bindend referendum.

Het CDA heeft zich nog niet uitgesproken over de wenselijkheid van een burgerpeiling wist de Gelderlander vandaag te melden.

De Gelderlander: Het CDA heeft nog geen standpunt ingenomen over een nieuwe opiniepeiling over de toekomst.

U bent nu op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen.

1. Afstand bestuur – inwoners wordt groter.

2. Hoe groter de gemeente, hoe hoger de gemiddelde uitgave per inwoner.

3. Herindeling leidt niet automatisch tot betere dienstverlening.

4. De inwoners van de gemeente Grave hebben in de objectieve peiling niet gekozen voor 1 Land van Cuijk.

5. Eén grotere organisatie betekent weliswaar minder burgemeesters, wethouders en raadsleden maar meer ambtenaren, hogere salarisschalen en meer managementlagen.

6. Herindeling  leidt niet tot minder samenwerkingsverbanden. Deze blijven nodig voor de grotere opgaven (jeugdzorg, WOZ, veiligheid, omgevingsdienst enz.)

7. Positie in de regio is ook met samenwerkingsverbanden te versterken.

8. Gemiddelde niveau van voorzieningen in het Land van Cuijk is lager dan in Gemeente Grave.

9. Er is geen enkele noodzaak tot herindeling, noch financieel noch bestuurlijk.

10. Voor kernendemocratie is geen herindeling nodig.

11. Herindeling verzwakt de lokale democratie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: