Graafse Meedenker Leo de Vreede: Waarschuwing voor Graafse maatschappelijke organisaties.

GraverMaat: ik wil de “winstwaarschuwing” van Leo u niet onthouden.

Als er in het bedrijfsleven een verlies dreigt geven de bedrijven een “winstwaarschuwing” af.

Leo doet dat richting o.a. Sport, cultuur en andere maatschappelijke organisaties. 

Door Leo de Vreede

De gemeenteraad van Grave moet op 5 november bij het vaststellen van de begroting voor 2020 voor tonnen aan uitgaven schrappen. Dat kan in de vorm van minder onderhoud aan groen en wegen maar zeker ook aan ondersteuning van maatschappelijke organisaties op allerlei terreinen, sport, cultuur maatschappelijk zorg enzovoorts. Niets is uitgesloten.

Tijdens de vergadering van de Auditcommissie bleek dat B&W niet van te voren contact opnemen met in aanmerking komende organisaties om te zien wat de consequenties zijn van minder of helemaal wegvallende ondersteuning. Als het besluit eenmaal is genomen wordt u op de hoogte gesteld.

Wilt u weten of u in aanmerking komt kunt u de website van de gemeente raadplegen en zoeken

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/grave/b330aa7e-6789-4ea4-be4e-581f86dc22c3 naar agendapunt 5 programmabegroting 05 ombuigingsvoorstellen.pdf en 06 ombuigingsvoorstellen Grave begroting 2020-2023 Financieel overzicht.pdf. U doet er verstandig aan contact op te nemen met een raadsfractie. Er zullen er vast wel bij u bekend zijn. Anders zijn ze op deze plaats te vinden.

Op 29 oktober is er een openbare werkbespreking over de begroting en de ombuigingen om 19:30 in het stadhuis van Grave.

Leo de Vreede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: