Graafse Meedenker Hans Satter: Graafse zeden en gewoonten.

GraverMaat: Onze Graafse Meedenker Hans Satter stuurde mij zijn onderstaande bijdrage voor de discussie rond de bestuurlijke toekomst van Escharen, Gassel, Grave en Velp.  

Op de foto boven dit artikel stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken in de bijeenkomst in Gassel; hij hief hier ook al zijn wijzend vinger op!

De coalitiepartijen LPG en CDA durfden de confrontatie niet aan en ontbraken op die drukbezochte bijeenkomst.

Het zindert in Grave van de politieke kippendrift over de bestuurlijke toekomst van Grave. Zelfstandig blijven of meegaan in een grotere gemeente Land van Cuijk, is de prangende vraag.

De voorbije jaren is rapport na rapport verschenen waarin de Graafse politieke en bestuurlijke mores grondig is geanalyseerd. Stuk voor stuk plaatsen de rapporteurs vraagtekens bij de Graafse politieke zeden en gewoonten. Zo is te lezen dat het samenspel binnen de raad en tussen de raad en het bestuur zwak is. Ook als overlegpartner in de regio weet Grave volgens het rapport geen kracht te genereren. Bovendien -zo lezen we- is Grave in de regio een lastige partner.

In een bekvechtend huis met een voorzitter die wegkijkt, heeft een constructief en zinvol debat over de bestuurlijke toekomst van Grave geen schijn van kans.

Als je goed kijkt en luistert kan geen mens nog geloof hebben in een zelfstandig Grave.

Financieel wordt Grave al een tijd draaiende gehouden met jaarlijks oplopende schulden. In 2012 bedroeg de schuld van de gemeente ruim vijf miljoen. In 2017 was deze opgelopen naar 29 miljoen.

Met geldverslindend megalomaan voetbalpark heeft het potverteren een nieuw hoogtepunt bereikt.

Daarnaast hangt Grave een miljoenenclaim boven het hoofd wegens het onrechtmatig sluiten van de scheepswerf.

Al jaren krijgt Grave zijn financiën niet op orde. De provincie merkt ieder jaar op dat de begroting niet structureel in evenwicht is. De Graafse financiële teloorgang lijkt een open einde te hebben.

De komende jaren gaan we de gemeentelijke belastingen nog meer verhogen en tegelijk de gelden voor mantelzorg, ouderenzorg en jeugdzorg verder afromen. Hoewel elke burger en toerist ziet hoe de beeldkwaliteit van de openbare ruimte in Grave per jaar verslechtert, zal ook het groenonderhoud het moeten ontgelden en instellingen die gemeentelijke subsidie ontvangen, moeten het ergste vrezen.

Horende doof en ziende blind blijft de Lokale Partij Grave haar geloof in een zelfstandig Grave belijden. Met drogredenen, halve waarheden en zalvende woorden blijft de partij hangen in nostalgische wanen die het denken over de toekomst van onze gemeente definitief heeft stilgezet. Met een dikke vinger naar de burgers die steeds meer het gelag gaat betalen van een zelfstandig Grave.

De LPG staat aan het hoofd van een coalitie met het CDA dat -zo blijkt slechts fungeert als mak schoothondje en dat -als het gaat om herindeling- volstrekt onbetrouwbaar is gebleken. Als er baantjes zijn binnen te halen maakt het deze partij geen donder uit welke kant het met Grave opgaat. Het zit daar op het stadhuis gewoon heerlijk comfortabel.

Inmiddels is de politieke realiteit dat Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis in 2021 gaan fuseren.

Echter, de realiteitszin is bij de coalitiepartijen LPG en het CDA ver uit het zicht.

De coalitie -steeds meer in het nauw gedreven en verlegen als ze zit om maar een begin van een toekomstvisie frustreert elke discussie over de bestuurlijke toekomst van Grave. In het coalitieakkoord heeft ze laten opnemen dat er niet over gesproken mag worden. Elke uitnodiging van de oppositie om mee te doen aan het publieke debat over herindeling wordt genegeerd. Bij zulke bijeenkomsten blijft men weg. Achter gesloten deuren wil ze de discussie wel voeren.

Een voorstel voor een referendum wordt angsthazig afgewezen De uitkomst van een eerdere opiniepeiling had als resultaat dat maar ongeveer 40 procent van de deelnemers (bij een opkomst van slechts 56 procent) de voorkeur gaf aan een zelfstandig Grave. De LPG vatte de uitkomst op als steun voor haar standpunt.

En nu blijkt dat de LPG er ook niet vies van is om het lopende fusieproces van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis te verzieken door Cuijk op te roepen eruit te stappen. De paniek bij de LPG moet wel erg groot zijn, straks het Gekke Henkie van de regio, dat is ook geen fijn vooruitzicht van de LPG.

De Graafse burgemeester zou -in navolging van zijn collega’s in het Land van Cuijk- eindelijk eens de moed moeten opbrengen om de coalitiepartijen het failliet van een zelfstandig Grave in te wrijven om ze vervolgens naar de onderhandelingstafel te dwingen. Waarom gebeurt dat eigenlijk niet?

Hans Satter; www.gravepolitiek.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: