Voorstel beeldvormende avond fusie voetbalverenigingen en krediet nieuwe sportaccommodatie..

GraverMaat: A.s. dinsdag vergadert de agendacommissie over de vergaderagenda.

In IBabs staat het volgende over de nieuwe sportaccommodatie.

Op maandag 26 augustus is er een openbare bijeenkomst voor alle raadsleden en commissieleden.

Ook belangstellenden zijn van harte welkom.

De STAVAZA wordt besproken.

Datum: maandag 26 augustus.

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Locatie:Raadszaal Grave

Op 12 februari heeft de raad van Grave een amendement aangenomen, waarin hij een aantal voorwaarden stelt aan de kredietverstrekking voor een nieuwe sportaccommodatie.

In de RIB 2019-21 heeft het college de raad geïnformeerd over de voortgang m.b.t. de vernieuwing sportpark Kranenhof.

Vervolgens is de raad op 11 juni door de wethouder en een vertegenwoordiging van de voetbalverenigingen bijgepraat over de stand van zaken.

Op 16 september (raadsvergadering) staat zowel het krediet als de wensen en bedenkingen geagendeerd.

Het voorstel is om als volgt de avond vorm te geven:

Doel:
Beeldvormende avond voor de raads- en commissieleden, waarin ze uitleg krijgen en de mogelijkheid hebben om vragen te stellen. Vragen kunnen vooraf ook al schriftelijk worden aangekondigd, zodat men zich hierop kan voorbereiden.

Opzet:
Openbare avond, zodat iedereen er kennis van kan nemen.
Fracties (in ieder geval de woordvoerders en mogelijk hun ondersteuning) nemen plaats in de cirkel.
Overige belangstellenden nemen plaats op de publieke tribune.
Avond wordt live (alleen geluid) uitgezonden.

Voorgesteld programma:
19.30 uur Welkomstwoord en inleiding door wethouder Joosten.

19.40 uur Stand van zaken door voetbalverenigingen.

19.55 uur Uitleg (financiële) gevoeligheidsanalyse door Stichting Waarborgfonds Sport + gerichte vragen beantwoorden.

20.30 uur Uitleg overeenkomst door Stichting Vereniging en Recht + gerichte vragen beantwoorden

21.00 uur Uitleg breed verkeerskundig onderzoek door Met Graumans + gerichte vragen beantwoorden (telefonisch gesproken op 5 augustus, heeft aangegeven dat hij op zijn vroegst om 20.30 uur in Grave kan zijn vanwege een afspraak in de kop van Noord-Holland tot 18.00 uur)

21.30 uur Overige vragen

Uiterlijk 22.00 uur: einde

Vervolg
Vervolgens kan in de commissievergadering I&B op 10 september de oordeelsvorming plaatsvinden en op 16 september ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: