SWS deed onderzoek en kwam met opmerkingen en aandachtspunten.

GraverMaaat: Via iBabs zijn de onderliggende stukken van het raadsvoorstel in te zien.

Opvallend was dit stuk n.a.v. nader extern onderzoek door SWS.

Alle stukken zijn openbaar in te zien.

Opmerkingen en aandachtspunten:

In de financiële uitwerking is rekening gehouden met de jaarlijkse dotatie van 84.000 euro aan de onderhoudsvoorziening.

De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat de voorziening ook volledig liquide beschikbaar is. Op basis van de ontvangen cijfers lijkt dit voldoende haalbaar;

Verdere afspraken met betrekking tot het aanhouden van deze voorziening lijken nog te ontbreken.

SWS gaat er in haar beoordeling van uit dat er sluitende afspraken worden gemaakt tussen gemeente en vereniging over de wijze waarop met de voorziening moet worden omgegaan en de voorwaarden die de gemeente hier aan stelt;

De ALV’s van de betrokken fusieverenigingen zullen het definitieve besluit tot fusie en contributieverhoging moeten nemen;

De definitieve offertes en/of aannemersovereenkomst moeten overeenkomen met het investeringsplan;

Voor een sluitend financieringsplan is het met name van belang dat de begrote zelfwerkzaamheid c.q. sponsoring wordt gerealiseerd en de bijna 1.230.000 euro aan BOSA-subsidie en/of btw-teruggave wordt toegekend.

Als uitgangspunt van het financieringsplan is tevens opgenomen dat de fusievereniging 100.000 euro ontvangt als vergoeding voor de opstallen die toebehoren aan GVV en worden overgedragen aan de gemeente.

De afspraken hierover zijn nog niet definitief.

De vereniging gaat in haar plannen uit van een bancaire lening die in 30 jaar lineair wordt afgelost. De vereniging zal derhalve een bank bereid moeten zien te vinden om deze lening te verstrekken;

De benodigde vergunningen voor de aanleg van het sportpark dienen nog te worden verleend;

De begroting laat weinig ruimte voor het opvangen van eventuele financiële tegenvallers en/of investeringen die geen deel uitmaken van het MJOP.

Gelet op de hoogte van de contributie t.o.v. die van omliggende verenigingen is er weinig tot geen ruimte om, naast een jaarlijkse indexatie, de contributie te verhogen.

Ook lijkt het op basis van de verwachte demografische
ontwikkelingen niet aannemelijk dat het aantal leden de komende jaren structureel zal groeien. Op de middellange termijn is er als gevolg van deze ontwikkelingen zelfs een mogelijk risico op een afname van het aantal leden;

De vereniging verwacht dat een stijging van o.a. kantine- en sponsoropbrengsten. Met name voor de sponsoring zijn er ambitieuze doelen gesteld waarbij het van belang is om vooraf voldoende zekerheid te krijgen over de haalbaarheid hiervan.

Vooral omdat er aan de kostenkant weinig ruimte lijkt voor verdere besparingen.

Mogelijk dat de BOSA-subsidie, waar geen rekening mee lijkt te worden gehouden, hier voor wat verlichting kan zorgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: