Graafse Meedenker Wil Baaijens: Raadslid nu; advies gemeenteraad Westland.

GraverMaat: Wil Baaijens stuurde onderstaande e-mail naar de griffier en de fractievoorzitters. Na bestudering van allerlei bronnen stuurde hij deze e-mail vergezeld van een STIBABO rapport over een soortgelijke kwestie. Ben Litjens stuurde deze e-mail door ter publicatie.

Door op de tag Wil Baaijens te klikken krijgt u meer bijdragen te zien van deze kritische Gravenaar die weet waarover hij schrijft. Op bovenstaande foto spreekt Wil in. De griffier en burgemeester luisteren.

Geachte raadsgriffier en fractievoorzitters.

Als kritische burger is het in Grave noodzaak alleen uit betrouwbare bronnenvinformatie te putten om goed beslagen ten ijs te komen als het gaat om de gladde ondergrond in de arena van onze lokale democratie en politiek bestuur.

Daarom ben ik een fervent lezer van ROB-adviezen, handleidingen van ministeries, de VNG en andere bestuurlijke of bestuurlijk adviserende organisaties.

Temeer omdat Ik behoor ook tot de burgers die door Roolvink
gekwalificeerd worden als de harde kern van kritische bewoners (met de ondertoon van politieke hooligans) die oorzaak zijn van  een verzuurde houding die negatief doorwerkt op de feitelijke bestuurskracht  en op de beeldvorming over de resultaten (rapporten Berenschot en Partners& Pröper).

( Het falend beleid van de burgemeester wordt hiermee afgewenteld op enkele goed onderlegde kritische burgers.)

Dat Roolvink herbenoemd werd als burgemeester van Grave is de verantwoording van de raad. Maar de geheimzinnigheid over de finale schriftelijke stemmingen past niet bij een beleid van openheid en transparantie. Althans meen ik dat te mogen concluderen uit het bijgevoegde STIBABO-rapport van Elzinga en de Vries.

Ik kan in mijn geheugen niets naar voren brengen dat Roolvink kwalificeert als een krachtdadige bestuurder die in zijn eerste ambtstermijn (2013-2019) een succesvolle bestuurlijke leider is geweest waarop zijn herbenoeming zou kunnen worden gebaseerd.

Daarom ben ik benieuwd naar de stemverhoudingen van de schriftelijke stemming die in een openbare raadsvergadering bekend had moeten worden volgens het bijgevoegde STIBABO-rapport van Elzinga en De Vries. Elzinga is aan te merken als de peetvader van de dualiseringswet.

Ik ben daarom benieuwd naar de uitslag van de stemverhouding in de raadsvergadering waarin de raad het advies heeft gegeven Roolvink te herbenoemen als burgemeester van Grave.

Immers de uitslag van de schriftelijke stemming kan niet vertrouwelijk of geheim zijn.
M.v.g. Wil Baaijens
www.gravepolitiek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: