Graafse Griffier Rian Swinkels reageert op mail van Wil Baaijens over openbaarheid stemming herbenoeming burgemeester Lex Roolvink.

Geachte heer Baaijens,

Bedankt voor uw mail. Ik heb de meegestuurde bijlage gelezen. Daarin wordt gerefereerd naar de circulaire van 2012. Wij hebben echter via het kabinet van de CdK het nu actuele exemplaar van deze circulaire uit 2017 ontvangen en daarmee gewerkt. Deze circulaire heb ik bijgaand bijgevoegd en onderstaand de belangrijkste passages over de stemming opgenomen.

Pagina 34:
XII. De aanbeveling tot herbenoeming
2. De beraadslagingen in de gemeenteraad, het gesprek met de burgemeester over de bevindingen van de vertrouwenscommissie en de stemming over de aanbeveling vinden plaats met gesloten deuren. Van de beraadslagingen wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt. Er vindt een schriftelijke geheime stemming plaats in een besloten raadsvergadering. Ten aanzien van de beraadslagingen in de gemeenteraad over het verslag van de vertrouwenscommissie, en de stukken die door de gemeenteraad door tussenkomst van de commissaris van de Koning aan de minister van BZK worden gezonden, geldt een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht vloeit rechtstreeks voort uit artikel 61c, tweede lid, van de Gemeentewet.
Pagina 35:
6. De aanbeveling van de gemeenteraad is openbaar. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 61c, derde lid, van de Gemeentewet.

Toelichting pagina 35:
Besloten raadsvergadering
…………… Tijdens een, bij voorkeur aansluitend aan de besloten raadsvergadering te houden, openbare raadsvergadering wordt vervolgens de aanbeveling openbaar gemaakt. In een eventueel persbericht staat niet meer dan dat een aanbeveling tot (niet-)herbenoeming is vastgesteld. Het besluit tot vaststelling van de aanbeveling is in de besloten raadsvergadering al genomen. Het hoeft in het openbaar niet opnieuw te worden genomen. De stemverhouding is niet openbaar, alleen de aanbeveling zelf.

De stemming is dus niet openbaar en kan ik u dus ook niet geven. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan verwijs ik u naar het kabinet van de commissaris. Zij begeleiden gemeenten bij (her-)benoemingen.

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rian Swinkels
Griffier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: