CDA Grave erkent dat Grave te klein is om zelfstandig te blijven.

GraverMaat: Bij de behandeling van de kadernota kwam de CDA-fractie met onderstaand standpunt. In het Brabants Dagblad werd er op ingegaan door Mark Janssen uit Mill. Boven dit artikel heb ik een conclusie staan zoals die in een reactie op de CDA Facebook pagina  werd verwoordt!

CDA Grave: herindeling met Oss of Uden ‘bespreekbaar’

ARENA
GRAVE – De CDA-fractie in de gemeenteraad van Grave staat open voor herindeling met Oss of Landerd/Uden. Ook zijn de christendemocraten bereid na te denken over intensieve samenwerking met de Gelderse gemeenten Heumen en Wijchen. Dat zei fractievoorzitter Alex van Megen dinsdagmiddag bij de behandeling van de kadernota 2020.

Van Megen: “Wat de gemeente Grave nodig heeft, is een toekomstbestendig bestuur voor inwoners, organisaties en ondernemers met aandacht voor de identiteit van onze dorpen en stad. De keuze beperkt zich niet tot zelfstandigheid enerzijds en één gemeente Land van Cuijk anderzijds. Het CDA vindt democratisch draagvlak wezenlijk en zoekt daarom het gesprek – met iedereen, maar op de eerste plaats met de inwoners van onze gemeente.”

UIT HET BRABANTS DAGBLAD:

Het standpunt van het CDA in Grave is overigens een andere dan van de rest van de CDA-fracties i het Land van Cuijk. Ook het CDA in Mill os voorstander van een fusie tot een gemeente Land van Cuijk. Maar het CDA heeft een minderheid in Mill. In Grave zit het CDA in de coalitie met de lokale partij LPG (voorstander van een zelfstandig Grave). 

Nutteloze exercitie

Mark Janssen, fractievoorzitter van het CDA in Mill: “Op Grave na zijn alle CDA-afdelingen in het Land van Cuijk eensgezind over de voorgenomen herindeling. Het lijkt me een nutteloze exercitie en brengt weer meer onduidelijkheid voor inwoners. Echter iedere lokale fractie kan uiteraard op basis van lokale situatie een persoonlijk standpunt innemen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: