Procesbesluit inzake cassatie Scheepswerf.

Procesbesluit inzake cassatie Scheepswerf.

Samenvattend ambtelijk advies:

Op 11 april jl. is een positief cassatieadvies, opgesteld door Houthoff, ontvangen. In samenspraak met de
verzekeringsmaatschappij en mr. Zeilmaker van Dirkzwager, wordt op basis van dit advies de gemeente geadviseerd om een cassatieberoep in te stellen.

In cassatie gaan is beroep aantekenen bij de Hoge Raad tegen een uitspraak van het gerechtshof. De Hoge Raad toetst of het hof het recht en de procesregels goed heeft uitgelegd en toegepast en of een uitspraak voldoende isonderbouwd.

De Hoge Raad doet de zaak inhoudelijk niet over. Er komt geen nieuw onderzoek naar de feiten en de feiten
worden ook niet opnieuw vastgesteld.

Besluit college:

1. Cassatieberoep in te stellen tegen het arrest van het hof ‘s-Hertogenbosch d.d. 19 februari 2019.

2. Mr. H. Zeilmaker aan te wijzen als formeel procesvertegenwoordiger in dit proces en haar zo nodig andere noodzakelijke handelingen te laten verrichten.

3. Het cassatieavies vertrouwelijk ter inzage te leggen in aanwezigheid van de griffier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: