Waar staat Grave in de lijst van MKB-vriendelijkste gemeente? In 2014 op plaats 403. In 2016 op plaats 385.

GraverMaat: Bij de ingekomen stukken van de gemeente Grave zat de volgende brief van MKB-Nederland aan de Graafse gemeenteraad. Keerpunt zal vragen stellen waarom Grave geen interesse heeft in dit rapport. De kosten zijn 475 euro!!!

Geachte heer/mevrouw,

In uw gemeente wordt hard gewerkt om ook voor bedrijven een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn. Werpt dit vruchten af, waarderen de ondernemers de inspanningen? MKB-Nederland onderzoekt dit elke twee jaar – in samenwerking met onderzoeksbureau Lexnova – met de verkiezing van de MKB-Vriendelijkste gemeente. Onlangs is de editie 2018 afgerond, welke tot diverse winnaars (provinciaal en landelijk) heeft geleid. Kijk hier of uw gemeente in de top-100 is geëindigd:

https://www.mkb.nl/mkb-vriendelijkste-gemeente-van-2018

MKB-Nederland wil met deze verkiezing gemeenten stimuleren zo mkb-vriendelijk mogelijk te worden. Dat betekent zorgen voor optimaal beleid dat ondernemerschap stimuleert en waardoor ondernemers zich geholpen voelen en dat ook worden. Dat draagt immers wezenlijk bij aan een florerende lokale economie, werkgelegenheid, aantrekkelijke binnensteden, dorpskernen, winkelgebieden en bedrijventerreinen. En zo ook aan meer welvaart onder burgers. Gemeenten die goed presteren in deze verkiezing worden aantrekkelijker voor nieuwe ondernemers.

Uw score

MKB-Nederland wil met gemeenten graag inzicht geven in hun prestaties: waar ben ik geëindigd op de ranglijst, hoe presteer ik tegenover mijn buurgemeente, op welke onderdelen vinden ondernemers dat gemeente zich meer moet inspannen, hoe tevreden zijn ze?

.Gemeentebestuurders hebben met dit rapport in de hand de unieke gelegenheid inzicht te krijgen in de waardering van het beleid voor en door ondernemers. Daarvoor stellen wij gemeenten in de gelegenheid een rapportage bij ons te bestellen. Hierin zijn de prestaties inzichtelijk gemaakt op vier onderzochte peilers:

  1. Communicatie en beleid.
  2. Waardering van de lokale lasten versus het voorzieningenniveau.
  3. Imago bij ondernemers uit een andere gemeente.
  4. Tevredenheid over dienstverlening.

U vindt uw exacte plaats op de landelijke ranglijst en ontdek uw notering binnen uw provincie.

Kijk op https://www.mkb.nl/mkbvriendelijkste-bestellenVoor meer informatie over dit rapport

Uw sterke punten communiceren

Wij hebben uw wethouder van Economische Zaken (en in afschrift het hoofd Economische Zaken) enkele weken geleden een aanbod gedaan deze rapportage te bestellen. Tot op heden is er echter nog niet gereageerd op ons aanbod. Een gemiste kans menen wij.

Met de inzichten uit uw rapportage kunt u als gemeente ambities over het lokale ondernemersklimaat formuleren dan wel aanscherpen. Om het beleid te verbeteren, sterke punten actief te gaan communiceren bevelen wij het gebruik van deze rapportage dan ook van harte aan!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: