Bestuursrechter rechtbank Oost-Brabant deed uitspraak over bezwaren tegen de Lidl.

GraverMaat: In IBabs las ik het volgende. Uitspraak is terug te lezen in IBabs; commissie Ruimte in de stukken van de komende vergadering van 16 april.

De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van stelt mevrouw Schuts de volgende vragen:

blz 1: Ze vraagt of de uitspraak m.b.t. de Lidl al binnen is. De wethouder zegt toe dat deze uitspraak aan de commissie wordt gezonden.

Naschrift griffier: de uitspraak is ontvangen en wordt toegevoegd als bijlage bij de afsprakenlijst van 12 maart 2019 in iBabs. De hele uitspraak is terug te lezen in de stukken van de commissie ruimte.

Samenvatting:

De rechtbank

  • verklaart het beroep van de Stichting Optimus primair Onderwijs niet-ontvankelijk.
  • verklaart het beroep van eisers 1 ongegrond
  • Verklaart het beroep van eisers 2 voor het overige ongegrond

Rechtsmiddel: Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending, 22 januari, daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

En dan nog dit: op de vragen van Leon Kamps over de LIdl is nog geen antwoord paraat in IBabs.

Wordt vervolgd!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: