Inbreng commissievergadering Ruimte op 12 maart 2019. Afmelding vertrouwelijk beraad Scheepswerf.

Inbreng raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 in de raadscommissie Ruimte op 12 maart 2019.

Agendapunt 2: Vaststellen agenda en mededelingen

Ik ben uitgenodigd voor een vertrouwelijk beraad over de scheepswerf.

Ik kan u mededelen, dat ik daaraan niet zal deelnemen.

Keerpunt 2010 heeft vragen gesteld aan het College over deze zeer belangrijke kwestie.

Keerpunt 2010 wil daarop antwoorden ontvangen, die openbaar zijn.

Door deel te nemen aan een vertrouwelijk beraad is de kans aanwezig, dat er geen antwoorden meer gegeven kunnen worden op onze vragen, omdat ik deel genomen heb aan een vertrouwelijk beraad.

Het is voor Keerpunt 2010 belangrijk dat de inwoners weten op welke wijze de gemeente met de ontstane situatie omgaat.

Agendapunt 6: Verleggen van de bebouwde komgrens aan de Grippensteinschestraat

Graag wil ik weten of met de bewoners aan deze straat en naaste omgeving is overlegd?

Binnen de bebouwde kom is er namelijk meer geluid toegestaan dan buiten de bebouwde kom.

Dat realiseren mensen zich niet en de gemeente praat er niet over.

Als overleg heeft plaatsgevonden dan stem ik voor een A-stuk

Agendapunt 7: Gemeentelijk programma 2019 (regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk)

Ik zie positieve ontwikkelingen in dit programma. Daarmede feliciteer ik de wethouder.

Eindelijk concrete plannen voor nieuwe woningen voor huurders, waaronder voor ouderen en jongeren.

Ook zie ik nu concrete vooruitgang met betrekking tot koopwoningen.

Tevens is er weer enige hoop voor starters in verband met voorgenomen tegemoetkoming in de financiering.

Particulieren mogen weer bouwen buiten de contingentering. Een prima zaak.

Weliswaar met 2 woningen maar dat is voor mij geen probleem.

Welke particulier heeft het plan of het geld om meer dan 2 woningen te bouwen. Ik denk weinig.

Wat ik onjuist blijf vinden is dat er nu reeds plannen worden gemaakt voor de invulling van het Visio terrein.

Naar mijn mening heeft de vaststelling van het tracé ten behoeve van een verbeterde route van de N 321 door Grave absolute topprioriteit.

Anders wordt er weer van alles gepland, dat later weer moet worden herzien.

Kunnen wij van de provincie een duidelijke planning ontvangen op welke wijze en wanneer hierover keuzes worden voorbereid ten behoeve van burgerparticipatie?

B-stuk

Agendapunt 8: Kadernota Bestuurscommissie Afval (BCA)

Voor Keerpunt 2010 valt dit voorstel slecht.

Wij hebben een goede service voor het ontdoen van afval.

Maar ik denk dat de leiding van deze bestuurscommissie te lief is voor de markt.

Stijgingspercentages aan bijdragen per inwoner van 5% in 2020, naar 10% in 2021, naar 16% in 2022 en naar 18% in 2023 zijn zeer fors te noemen.

In absolute getallen spreken wij van een uitgavestijging van € 2.500.000,- naar € 3.181.000,-

Bijna 700 honderd duizend euro meer in een paar jaar.

Ik wil een actievere opstelling om deze kostenstijging te voorkomen.

Het duurder maken van gas om daarmede andere energievormen te gaan betalen kost de mensen al hoofdbrekens genoeg.

Ik voorzie op deze wijze ook gele hesjes in Grave komen en die zijn niet van mijn bedrijf.

Ik stem vooralsnog tegen dit voorstel.

B-stuk

Escharen, 12 maart 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: