Wil Baaijens’ gravepolitiek, reageert op collegevoorstel.

Beste raadsleden, college en medelezers.

Bijlagen 1 en 2.) Staan ook op de website www.gravepolitiek.nl.

“De kracht van de herhaling maken de waarheid” is de basis van  een eeuwenlange propagandatechniek waar, onder andere, de politiek en de reclamewereld dankbaar gebruik van maken. De bedoeling van het steeds maar herhalen van een boodschap of stelling is,  dat na verloop van tijd niemand zich nog afvraagt of die boodschap of stelling  wel klopt. De politieke mantra in Grave “dat het zo goed gaat met onze gemeentelijke financiën” is daar een voorbeeld van.  Vooral als in jaarstukken en begrotingen de brei aan cijfers gepresenteerd worden in een moeilijk  te lezen ambtelijke jargon, wollig taalgebruik, afkortingen e.d., haakt de burger af en gelooft hij het wel.  Er blijken echter Graafse burgers te zijn die menen de financiële cijfers uit jaarrekeningen en begrotingen wel leesbaar te kunnen maken  door de cijfer brei netjes te ordenen en grafisch/visueel weer te geven in trendgrafieken. Hierdoor wordt de ”complexe gemeentelijke boekhouding” voor de burger inzichtelijker en beter te begrijpen.  De politiek geïnteresseerde burger ziet dan ook vrij snel dat ons Graafs huishoudboekje (LPG uitdrukking) niet zo gezond is als de wethouder van financiën (en zijn partij) ons graag wil doen geloven. Onze huidige financiële situatie is het best te omschrijven: om onze financiële broek op te houden er buiten een strakke riem zelfs nog bretels nodig zijn.

 

Bijlage 3.)

Op 5 februari jl. stuurde ik de raadsleden een e-mail met als bijlage het VROM-rapport: “ACTIEVE PARKEN, SOCIAAL CEMENT: multifunctioneel gebruik van sport-tuin- en speelparken” en als bijschrift:

  • De discussie over het nieuwe sportpark  waarvoor wethouder Joosten, gesteund door enkele belanghebbende raads- en commissieleden (als bestuursleden van de gefuseerde voetbalverenigingen) zich in de politieke arena sterk maken, dienen slechts de belangen van een kleine groep van ca. 1000 voetballers.
  • Het ziet er naar uit dat voor deze kleine groep straks met hulp van het gemeentebestuur een investeringskrediet van ca. €5.000.000 beschikbaar komt. Ondanks de sterk verslechterende financiële positie van onze gemeente gaan het Graafs-politieke bestuur € 5.000.000 lenen aan een private onderneming.
  • Dat komt neer op een extra netto schuld per inwoner van € 403. Als U toch al van plan bent om  € 5.000.000  te investeren in een sportpark dan stel ik u voor om eerst de in de bijlage meegestuurde VROM- brochure te bestuderen. Juist in de wijk de Zittert en het Blauwe Dorp zou een gemeenschappelijk park met sportmogelijkheden en een wijkcentrum/gebouw de wijk een geweldige stimulans geven. Ook vanuit de stad zou zo’n park een grote aantrekkingskracht kunnen hebben.

 

Bijlage 4 en 5)

In 2004 was de ondersteuning van de bewegingssport al een belangrijk politiek item. Alle Graafse verenigingen die de bewegingssport vertegenwoordigden (inclusief de scouting) verenigden zich en trokken gezamenlijk op om de z.g. breedtesport politiek/publiekelijk  voor het voetlicht te plaatsen. Een van de kernargumenten was om de bewegingssport zo breed mogelijk te ondersteunen en ook buiten verenigingsverband mogelijk te maken. Een ander kernpunt was om de sportparken ter versterking van buurt of wijk niet centraal maar in de buurt of wijk te houden. Als toenmalig voorzitter van GVV  heb ik het initiatief van de sportverenigingen ondersteund. Overigens is de term “Breedtesport”  in de nevelen van het verleden verdwenen terwijl het onderwerp juist nu, met al die bewegingsarme digi-spelletjes zeer actueel zou moeten zijn.

Wat dat betreft spreken bijlagen 4 en 5 voor zich.

 

Bijlage 6.)

Ik durf te stellen dat sportbeleid nauw gerelateerd is aan jeugdbeleid. Jeugdbeleid is in Grave echter altijd een politiek ondergeschoven kindje geweest.

Buiten de in 2004 verkregen jeugdsubsidie van € 20.- per jeugdlid van een vereniging heeft de gemeente Grave verder weinig initiatief getoond in het sportgebeuren. Een zeer kritisch artikel in de Gelderlander uit de Gelderlander van 25 juni 2011 over jeugdbeleid wil ik de raadsleden en het college niet onthouden. Helaas is het jeugdbeleid er sinds 2011 niet beter op geworden en is waarschijnlijk een van de oorzaken dat Grave als criminaliteitsstad zo hoog scoort. Misschien dat de burgemeester, als voorzitter van de Graafse raad, in zijn propaganda column in de Graafse Courant daar eens aandacht aan kan besteden.

 

M.v.gr. Wil Baaijens

www.gravepolitiek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: