Visie van VPGrave op Nieuwbouwcomplex voetbalcompetitie op de Kranenhof

Drie voetbalverenigingen in de gemeente Grave gaan fuseren. GVV ’57, Estria en SCV ’58 gaan samen verder onder de naam EGS. Een goede ontwikkeling om de krachten te bundelen. Om de samenwerking meer gestalte te geven willen ze op het terrein Kranenhof een complex bouwen. De kosten daarvan worden, na allerlei bezuingingsideeën, op basis van een voorlopig ontwerp (!) ,geraamd op ca 5.7 miljoen, waarvan 5.1 miljoen voor de rekening van de gemeente Grave is. De verenigingen hebben één plan gepresenteerd. Er zijn geen alternatieve plannen. Als fractie van VPGrave hebben we diverse bedenkingen.

In onze visie is er onvoldoende rekening gehouden met de te verwachten demografische ontwikkeling binnen de gemeente Grave. Bij het raadsvoorstel zit een rapport van adviesbureau Kragten. In dit rapport wordt uitgegaan van een bevolkingsgroei met enige procenten. In de periode van 2014-2018 is het aantal 0-5 jarigen met 15% afgenomen! Er is derhalve eerder een afname dan een toename van het potentieel aan leden aan de orde. Dat maakt het buitengewoon hachelijk een plan te maken dat uitgaat van groei. Bouwen voor toekomstige leegstand wil niemand.

Uit cijfers van de KNVB blijkt dat het aantal voetballers afneemt. Enkel bij de damesteams is er nog een lichte groei. Voor wiens rekening komen dan de kosten van leegstand? In eerste instantie bij de leden die geconfronteerd zullen worden met een contributieverhoging om de stijgende kosten te kunnen dekken. Als de leden afhaken, komen de kosten voor rekening van de Graafse burgers.

Er is nog geen instemming van de leden van de betrokken voetbalclubs. Als hier, zoals het college zegt, sprake is van een burgerinitiatief, laten de initiatiefnemers dan duidelijk maken dat er binnen de drie voetbalclubs een ruime meerderheid voor deze plannen is. Hoe kijken de leden aan tegen de voorgestelde financiele opzet? In het raadsvoorstel wordt gesproken over eigen werkzaamheden ten bedrage van € 500.000,– Daarnaast wordt er nog eens een forse geldlening afgesloten, waarvan wethouder Joosten heeft gezegd dat de gemeente zich niet garant stelt voor deze lening! Op basis van diverse geluiden in de pers en rondom het veld is er naar onze mening nog geen eenstemmigheid binnen de clubs.

Verder wordt in het voorstel gesproken over een subsidie van het Rijk. Deze subsidie is nog niet verleend. Indien de subsidie niet verleend wordt, komt het risico bij de gemeente te liggen. Dit is voor VPGrave niet aanvaardbaar.

We zetten vraagtekens bij de exploitatie van het complex. In onze visie is deze te gunstig neergezet. Onvoldoende is bijvoorbeeld rekening gehouden met de fiscale aspecten van de exploitatie van de kantine.

Ook de rol van de hockeyvereniging is voor VPGrave nog volstrekt onduidelijk. In onze visie loopt het ledental van deze vereniging al jaren terug. De vraag is hoe levensvatbaar deze vereniging op de (midden)lange termijn is.

In het collegevoorstel is verder geen rekening gehouden met de verkeerskundige aanpassingen rondom het voetbalcomplex. Deze kosten komen blijkens het voorstel voor rekening van de gemeente. In onze visie zou de gemeente geleerd moeten hebben van de problematiek rondom de brede school oost. Om de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen bij deze school te waarborgen heeft de gemeente ruim € 570.000(! ) moeten ophoesten. In de originele plannen van de brede school waren deze kosten niet meegenomen! Wij pleiten voor een integraal verkeerskundig plan voordat er een definitief besluit wordt genomen over deze ontwikkeling.

Wij hebben als fractie veel waardering voor de werkzaamheden van de diverse vrijwilligers van de voetbalclubs. Maar gezien onze verantwoordelijkheid voor alle burgers van Grave kunnen wij op dit moment niet instemmen met het plan. In onze visie is het plan wat nu op tafel ligt, nog niet rijp voor besluitvorming. Er zijn nog teveel losse eindjes.

fractie VPGrave

Jacques van Geest en Marion Hulsebosch.

Eén gedachte over “Visie van VPGrave op Nieuwbouwcomplex voetbalcompetitie op de Kranenhof

 • 9 februari 2019 om 21:50
  Permalink

  Reactie aan VPGrave:

  Bedankt voor de visie.
  Ik denk dat een goede bestudering van het plan door VPGrave en een gesprek met een financieel kundig persoon van de Stuurgroep EGS op de vragen en bedenkingen waarmee de VPGrave visie vol staat, dus Kamp(s)t, antwoorden kan geven en bedenkingen weg kan nemen.

  Tijdens de informatie-bijeenkomsten (2x) door de Stuurgroep EGS waarvoor alle gemeenteraadsleden waren uitgenodigd, zijn deze (ook financiële) zaken/vragen uitgebreid aan de orde gekomen en verduidelijkt.
  Deze info kan ook aan VPGrave nog steeds verstrekt worden, indien gewenst…

  Volgens mij, en ook onafhankelijke specialisten, ligt er een goed onderbouwd plan. (Het plan werd ook met VEEL COMPLIMENTEN ontvangen door de gemeenteraad.)

  Gegroet Jan Nuijen, Stuurgroeplid Samenwerking Estria/GVV’57/SCV’58 (EGS, op alfabetische volgorde….)

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: