B&W is verdeeld over bestemming en aankoop van Het Arsenaal.

Bestemming Arsenaal: detailhandel uitbreiden met groothandel.

Besluit college:

Het college heeft in meerderheid besloten dat het in principe bereid is om mee te werken aan de vergunning verlening en het daarbij behorende afwijkingsbesluit onder de voorwaarde dat groothandel naast detailhandel in dezelfde ruimte moet bestaan en dat er geen opslag is op de locatie.

Waarbij benadrukt wordt dat reuring in het centrum belangrijk is.

In de vergunning wordt de volgende voorwaarde geformuleerd:

‘Groothandel mag enkel plaatsvinden in combinatie met de
detailhandel en in de dezelfde ruimten (enkel groothandel en/of groothandel in ruimten waar geen detailhandel plaatsvindt is
niet toegestaan).’

Het college spreekt uit dat richting de initiatiefnemer duidelijk gemaakt moet worden dat de toonzalen volledig toegankelijk moeten zijn voor zowel consument als bezoeker van de groothandel.

Over het parkeren kan op een later tijdstip doorgesproken wordt als o.a parkeren op het voormalig Visioterrein gerealiseerd is.

Wethouder Joosten tekent aan tegen gestemd te hebben.

De meerderheid van het college is niet voornemens de raad een voorstel te doen om krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van het Arsenaal door middel van het voorkeursrecht.

De minderheid (bestaande uit wethouders Henisch en Joosten) is tegen dit besluit omdat er onvoldoende tijd is om te komen tot deze afwegingen en deze zaak mondeling is ingebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: