Thos stuurt brief over de groene en duurzame toekomstplannen.

Beste Fractievoorzitters,

Thos bereidt zich voor op een groene en duurzame toekomst!

Graag willen wij u informeren over onze plannen met betrekking tot het verduurzamen van ons tennispark aan de Mgr. Borretweg te Grave. Zoals u wellicht weet is Tennisvereniging Thos volledig selfsupporting. Dat wil zeggen, Thos exploiteert volledig zelfstandig de vereniging, waaronder onderhoud van het paviljoen, het park en de tennisbanen. Een privatiseringsbijdrage van de gemeente Grave krijgen we helaas niet.

Tennisvereniging Thos een actieve en gezonde vereniging met ruim 400 leden.

Januari 2017 hebben we de laatste twee gravelbanen vervangen door twee nieuwe kunstgrasbanen en de vijf niet meer gebruikte banen afgestoten. Ons park heeft nu in totaal acht kunstgrasbanen. Vanaf juli 2016 zijn we In overleg met de gemeente en hebben voorbereidingen getroffen om d.m.v. een integraal plan van aanpak van deze voormalige banen een ecologische ruimte te maken.

Het energie neutraal maken van het gehele park is een lang gekoesterde wens en Thos wil de realisatie hiervan niet langer uitstellen. Echter door het steeds  niet nakomen van de gedane beloftes door de gemeente lopen we inmiddels ruim een jaar vertraging (stilstand) op. Zelfs afspraken, gemaakt tijdens de mediation (de belofte om een voorstel inzake Thos in de raad van 12 februari in te brengen), zijn niet nagekomen. Hierdoor gaan we weer ongeveer acht maanden vertraging oplopen bij de verduurzaming en vergroening van ons park, vanwege de gemeentelijke procedures. Inmiddels hebben wij, voor eigen rekening, het park netjes afgeschermd en is er een corridor gemaakt bestaande uit een tegelpad met aan weerszijden maaibermen en cipressenhagen, welke inmiddels, ondanks de warme zomer, prima groeien.

Langer uitstel willen en kunnen we ons niet veroorloven! Volgende week zullen we bij het college een aanvraag indienen om ons gehele park energieneutraal te maken voor een gezonde, duurzame en groene toekomst.
Het plan behelst het overstappen van de 35 jaar oude gasontladingsverlichting naar LED verlichting    ( € 51.080,15), het plaatsen van 60 zonnepanelen aan de rand van de ecologische zone ( €23.474) en het installeren van een warmtepomp. (€7.191) De totale investering bedraagt hiermee € 81.745,15, inclusief 21 % btw. Uiteraard heeft Thos het benodigde bedrag niet op de plank liggen en moeten we een beroep doen op de gemeente voor financiering van deze €81.745,15 .

We hebben het plan dermate behoudend opgesteld dat we met kwalitatief hoogstaande materialen en gerenommeerde leveranciers en hun garanties, langdurig ( 30 jaar) vooruit kunnen. Uiteraard zullen we ook een beroep doen op de daarvoor bestemde subsidies. Tennisvereniging Thos vraagt een subsidiebijdrage van 35 % via de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties bij de Minister voor de Medische zorg.
Vanzelfsprekend stellen wij de verkregen subsidiebedragen ogenblikkelijk weer ter beschikking aan de gemeente.

We zijn dan ook verheugd om in het raadsvoorstel van de gemeente, inzake de fusie van de voetbalverenigingen, te lezen dat:
•       Het landelijk gebruikelijk is dat gemeenten, zeker daar waar het de vervanging van technisch en economisch afgeschreven sportaccommodaties betreft, investeren in sportaccommodaties
•       De gemeente initiatieven inzake duurzaamheid ondersteunt.
•       De gemeente sportverenigingen een warm hart toedraagt.

Vitale verenigingen zijn van maatschappelijke waarde. Sport en bewegen is belangrijk in het gemeentelijk beleid.  Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage in het sociale domein.  Vitale verenigingen dragen ook lokaal bij aan maatschappelijke waarden als participatie, leefbaarheid en sociale samenhang.

Vanaf 2016 zijn wij als Thos intensief met de gemeente in overleg geweest. Het resultaat daarvan is dat we nu in een mediatie traject zitten. We merken dat dit niet volledig bij u bekend is. Daarom willen we nu, bij u als fractievoorzitter, onze hulpvraag breder uitzetten zodat we kunnen rekenen op een kordate aanpak en niet afhankelijk zijn van de willekeur van één of twee betrokkenen.

Mogen wij op uw ondersteuning rekenen?

Tennisvereniging Thos

Gerard Ophuis, voorzitter

Jan ten Broeke, projectleider/voorzitter baancommissie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: